Poskytujeme advokátní služby

Řešíme vše, co od právníků potřebuje začínající nebo zavedená firma. Našimi klienty jsou však i obce a občané. Dlouhodobě se specializujeme na energetiku a veřejné právo, naše portfolio služeb je nicméně daleko širší. Zobrazit více

Ročně poskytujeme advokátní služby stovkám klientů. Pracovali jsme na návrzích zákonů a vyhlášek, desítkách územních plánů a soudních sporech z mnoha oblastí práva včetně řady sporů se státem, projednávaných před Nejvyšším správním nebo Ústavním soudem.

 

Jsme tým více než tří desítek advokátů a advokátních koncipientů. V našem týmu najdete špičkové experty z různých oblastí práva, například bývalého člena Výboru pro dodržování Aarhuské úmluvy OSN a bývalého dlouholetého člena Legislativní rady vlády, člena expertní skupiny Evropské komise, člena Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí, či držitele ceny Josefa Vavrouška.

Rekonstruujeme stát

Prosazujeme zákony, které omezují prostor pro systémovou korupci. Hlídáme mantinely demokracie. Zobrazit více

Prosadili jsme 5 zákonů, které systematicky omezují příležitosti ke korupci. Nyní je zavádíme do praxe, bráníme je před pokusy o výjimky a společně s veřejností a experty hlídáme, aby se vláda držela v mantinelech demokracie.

Mezi našimi prioritami je zachování přístupu k informacím, konec dotací společnostem s anonymními vlastníky, posílení pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu, konec trafik ve státních firmách nebo nezávislé vyšetřování korupce.

Hájíme právo dýchat čistý vzduch

Právní cestou tlačíme státní orgány k účinnému řešení zdraví ohrožujícího stavu ovzduší v Česku i Polsku. Usilujeme o co nejrychlejší přechod k nízkouhlíkové ekonomice a odklon od největších znečišťovatelů ovzduší – uhelných elektráren. Zobrazit více

Vlivem znečištění ovzduší má na Ostravsku a Karvinsku dvakrát více dětí astma a alergickou rýmu než ve zbytku republiky. Problém znečištění ovzduší se týká nejen Ostravy, ale i Severních Čech, Prahy a Brna. 

Značnou část problému by přitom vyřešila důsledná aplikace již účinné legislativy. Proto tlačíme na Ministerstvo životního prostředí a úředníky, aby neudělovali výjimky ze zákonem stanovených emisních limitů a dělali pro čistší ovzduší skutečně vše, co jim zákony ukládají dělat.

Podporujeme Občany 2.0

Hledáme a propojujeme lidi, kteří se snaží ve svém okolí něco změnit. Pomáháme jim a učíme je účinně využívat jejich práva. Zobrazit více

Vkládají svůj volný čas do toho, aby jejich obec byla otevřenější a hezčí, snaží se zachovat zdravé životní prostředí, park nebo zdroj pitné vody.

Ročně jim poskytneme více než 1 000 hodin bezplatné právní podpory v otázkách ochrany životního prostředí, korupce a nesprávného či nezákonného postupu úřadů.

Občanům 2.0 poskytujeme právní návody, vedeme pro ně online poradnu a připravujeme zjednodušující online nástroje, propojujeme je s experty z různých oborů a se studenty práv. V kauzách, které řeší, jim poskytujeme intenzivní právní podporu.

Prosazujeme odpovědnost velkých korporací

Na celosvětové úrovni prosazujeme změnu praxe a právního rámce, který upravuje to, jak se firmy chovají ke svému okolí. Éra honu za krátkodobým ziskem za jakoukoliv cenu končí. Zobrazit více

Podnikání se mění. Jeho součástí se musí stát odpovědný přístup vůči zaměstnancům, dodavatelům, místním komunitám, životnímu prostředí i celé společnosti.

Na mezinárodní úrovni jsme iniciovali projekt Purpose of the Corporation, jež si klade za cíl vést debatu, jak by měl vypadat nový systém řízení korporací. 

Prosadili jsme evropskou směrnici o nefinančím reporitingu, aktivně pracujeme na její revizi a sami jsme několika korporacím pomáhali v zavedení reportingu do praxe. Připravili jsme také návod, jak správně reportovat.

Iniciovali jsme projekt Alliance for Corporate Transparency, který vyhodnocuje aktuální praxi nefinančního reportingu a snaží se jeho kvalitu a reálné dopady posunout zase o něco dál.

  • O co nám jde
  • Naše témata
  • Poradna
  • Zpravodaj
  • Pro média
  • O nás
  • Nabídka práce
  • Kontakt