Poskytujeme advokátní služby

Řešíme vše, co od právníků potřebuje začínající nebo zavedená firma. Našimi klienty jsou však i obce a občané. Dlouhodobě se specializujeme na energetiku a veřejné právo, naše portfolio služeb je nicméně daleko širší. Zobrazit více

Ročně poskytujeme advokátní služby stovkám klientů. Pracovali jsme na návrzích zákonů a vyhlášek, desítkách územních plánů a soudních sporech z mnoha oblastí práva včetně řady sporů se státem, projednávaných před Nejvyšším správním nebo Ústavním soudem.

 

Jsme tým více než tří desítek advokátů a advokátních koncipientů. V našem týmu najdete špičkové experty z různých oblastí práva, například bývalého člena Výboru pro dodržování Aarhuské úmluvy OSN a bývalého dlouholetého člena Legislativní rady vlády, člena expertní skupiny Evropské komise, člena Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí, či držitele ceny Josefa Vavrouška.

Rekonstruujeme stát

Prosazujeme zákony, které omezují prostor pro systémovou korupci. Hlídáme mantinely demokracie. Zobrazit více

Prosadili jsme 5 zákonů, které systematicky omezují příležitosti ke korupci. Nyní je zavádíme do praxe, bráníme je před pokusy o výjimky a společně s veřejností a experty hlídáme, aby se vláda držela v mantinelech demokracie.

Mezi našimi prioritami je zachování přístupu k informacím, konec dotací společnostem s anonymními vlastníky, posílení pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu, konec trafik ve státních firmách nebo nezávislé vyšetřování korupce.

Hájíme právo dýchat čistý vzduch

Právní cestou tlačíme státní orgány k účinnému řešení zdraví ohrožujícího stavu ovzduší v Česku i Polsku. Usilujeme o co nejrychlejší přechod k nízkouhlíkové ekonomice a odklon od největších znečišťovatelů ovzduší – uhelných elektráren. Zobrazit více

Vlivem znečištění ovzduší má na Ostravsku a Karvinsku dvakrát více dětí astma a alergickou rýmu než ve zbytku republiky. Problém znečištění ovzduší se týká nejen Ostravy, ale i Severních Čech, Prahy a Brna. 

Značnou část problému by přitom vyřešila důsledná aplikace již účinné legislativy. Proto tlačíme na Ministerstvo životního prostředí a úředníky, aby neudělovali výjimky ze zákonem stanovených emisních limitů a dělali pro čistší ovzduší skutečně vše, co jim zákony ukládají dělat.

Podporujeme Občany 2.0

Hledáme a propojujeme lidi, kteří se snaží ve svém okolí něco změnit. Pomáháme jim a učíme je účinně využívat jejich práva. Zobrazit více

Vkládají svůj volný čas do toho, aby jejich obec byla otevřenější a hezčí, snaží se zachovat zdravé životní prostředí, park nebo zdroj pitné vody.

Ročně jim poskytneme více než 1 000 hodin bezplatné právní podpory v otázkách ochrany životního prostředí, korupce a nesprávného či nezákonného postupu úřadů.

Občanům 2.0 poskytujeme právní návody, vedeme pro ně online poradnu a připravujeme zjednodušující online nástroje, propojujeme je s experty z různých oborů a se studenty práv. V kauzách, které řeší, jim poskytujeme intenzivní právní podporu.

Měníme udržitelné podnikání

Na evropské úrovni i v ČR prosazujeme změnu praxe a právního rámce, který určuje, jak byznys reaguje na zásadní výzvy jako jsou klimatická změna a respekt k lidským právům. Zobrazit více

Podnikání se mění. Pro úspěch je čím dál více důležitý odpovědný přístup vůči zaměstnancům, dodavatelům, komunitám, životnímu prostředí i celé společnosti.

Náš mezinárodní projekt Purpose of the Corporation vyvinul ve spolupráci s předními experty z praxe i akademické sféry doporučení, jak integrovat udržitelnost do řízení korporací.

Vedeme Alliance for Corporate Transparency, iniciativu 20 předních organizací v oblasti reportingu. V rámci Alliance jsme analyzovali data o udržitelnosti zveřejňované 1000 evropských firem, a s podporou progresivního byznysu se podílíme na reformě EU legislativy. 

Abychom firmám pomohli pochopit legislativu a zavést reporting do praxe, připravili jsme návod, jaké informace jsou klíčové a vyžadované a jak je správně reportovat.

  • O co nám jde
  • Naše témata
  • Poradna
  • Zpravodaj
  • Pro média
  • O nás
  • Nabídka práce
  • Kontakt