Připravujeme firmy na budoucnost

Pomáháme firmám naplňovat a rozvíjet jejich vize, identifikovat rizika a příležitosti v jejich dopadech na společnost, lidská práva a životní prostředí. Zlepšujeme prostředí pro odpovědné podnikání. Zobrazit více

Za běžnou korporátní agendou, smluvními vztahy i velkými transakcemi a mezinárodními obchody, při nichž firmám asistujeme, stojí pokaždé unikátní podnikatelská vize. Pomáháme firmám jejich vize naplňovat a rozvíjet.

Integrujeme misi, hodnoty a odpovědnost vůči svému okolí do rozhodování, strategického plánování i do každodenního života firmy. 

Na celosvětové úrovni prosazujeme změnu praxe a právního rámce, který upravuje to, jak se firmy chovají ke svému okolí. Éra honu za krátkodobým ziskem za jakoukoliv cenu končí.

Podnikání se mění. Jeho součástí se musí stát odpovědný přístup vůči zaměstnancům, dodavatelům, místním komunitám, životnímu prostředí i celé společnosti. 

Našimi službami pomáháme start-upům, zavedeným firmám nebo výzkumným organizacím realizovat jejich potenciál a zkracujeme vzdálenost od inovativního nápadu k realizaci. Provádíme je právními kroky od založení firmy či konsorcia až po vyladění produktu nebo expanzi na další trhy.

Jsme vizitkou dobré veřejné správy

Pomáháme úředníkům postupovat v souladu se zákonem a zastupitelům dostát jejich závazkům vůči občanům. Zobrazit více

Zastupitelé a úředníci mají povinnost spravovat obec v souladu s principy péče řádného hospodáře a jsou pod narůstajícím tlakem na transparentnost a efektivitu vynakládaných prostředků. 

Spolu s obcemi hledáme cesty, jak nejlépe vyvážit různorodé potřeby a zájmy s požadavky neustále se vyvíjející legislativy.

Podporujeme čistou energii

Pomáháme podnikatelům v sektoru obnovitelných zdrojů. Urychlujeme nástup nového ekonomického sektoru založeného na inovacích a technologickém rozvoji, který přináší kvalitní pracovní místa a řešení bezpečnostních a environmentálních rizik. Zobrazit více

Česká republika má značnou rezervu ve využití potenciálu obnovitelných zdrojů a nedokáže nastavit pro podnikatele takové podmínky, které by podporovaly růst sektoru v souladu s potřebami české energetiky a ekonomiky. 

Řešíme právní agendu desítek klientů – výrobců elektřiny a tepla, 

investorů projektů na výrobu zelené elektřiny i obchodníků s elektřinou. Působíme jako pro bono právníci v několika evropských projektech, které mění směřování energetiky.

Spojujeme Občany 2.0

Hledáme a propojujeme lidi, kteří se snaží ve svém okolí něco změnit. Pomáháme jim a učíme je účinně využívat jejich práva. Zobrazit více

Vkládají svůj volný čas do toho, aby jejich obec byla otevřenější a hezčí, snaží se zachovat zdravé životní prostředí, park nebo zdroj pitné vody.

Ročně jim poskytneme více než 3 000 hodin bezplatné právní podpory v otázkách ochrany životního prostředí, korupce a nesprávného či nezákonného postupu úřadů.

Občanům 2.0 poskytujeme právní návody, pořádáme pro ně školení a setkání, propojujeme je s experty z různých oborů a se studenty práv. V kauzách, které řeší, jim poskytujeme intenzivní právní podporu.

Rekonstruujeme stát

Prosazujeme zákony, které omezují prostor pro systémovou korupci. Hlídáme mantinely demokracie. Zobrazit více

Prosadili jsme 5 zákonů, které systematicky omezují příležitosti ke korupci. Nyní je zavádíme do praxe, bráníme je před pokusy o výjimky a společně s veřejností a experty hlídáme, aby se vláda držela v mantinelech demokracie.

Mezi našimi prioritami je zachování přístupu k informacím, konec dotací společnostem s anonymními vlastníky, posílení pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu, konec trafik ve státních firmách nebo nezávislé vyšetřování korupce.

Zjistěte o nás víc

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem Vás?
Možná jste Občan 2.0.?

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0.!

Přečtěte si víc

Využijte naše služby

Poskytujeme placené právní služby a bezplatnou pomoc ve veřejném zájmu.

  • O co nám jde
  • Řešíme problémy
  • Poradna
  • Zpravodaj
  • Pro média
  • O nás
  • Nabídka práce
  • Kontakt