O co nám jde

Frank Bold je expertní skupina sdružující mezinárodní tým více než sto odborníků s pobočkami v Praze, Brně, Ostravě, Bruselu a Krakově. Právní expertízu propojujeme s poradenstvím v oblasti zelených financí, energetiky, public affairs a službami v public relations.

Propojujeme podnikání se společensky prospěšnými cíli. Vedle advokátní kanceláře máme bezplatnou právní poradnu. Založili jsme a expertně zajišťujeme fungování Rekonstrukce státu. Díky tomu odborně pomáháme s protikorupčními tématy a tématem dobré veřejné správy v České republice. Založili jsme také Alliance for Corporate Transparency pokrývající téma korporátní odpovědnosti v EU. Aktivně pomáháme řešit co nejhladší přechod na nízkoemisní energetiku v České republice a Polsku. Věnujeme se také tématu svobody slova, která je základním stavebním kamenem svobodné a demokratické společnosti. Náš model fungování Příběh Franka Bolda

Jsme certifikovaná B Corporation kombinující byznys přístup s odpovědností vůči společnosti. Proto vedle komerční práce pro klienty využíváme naše know-how i ve veřejně prospěšných projektech, které aktivně rozvíjíme.

Podporujeme občanskou společnost

Co můžu jako občan ve svém okolí ovlivnit a jaké mám k dispozici nástroje? Dáváme volně k dispozici stovky přehledných právních návodů, zodpovězených dotazů a vzorů, užitečných pro občany, kteří se chtějí zapojit do toho, co se kolem nich děje.

Online poradna

Frank Bold Advokáti poskytují placené právní služby

Máme jeden z největších právních týmů v České republice s odborností na stavební právo, právo životního prostředí a energetiku. Během několika let tým našich právníků vyrostl a v současné době pokrýváme veškeré obory práva mimo právo trestní.

Frank Bold Advokáti

Frank Bold Advisory nabízí konzultační služby

Poskytujeme služby v oblasti ESG a zeleného financování. Tématu odpovědného podnikání a nefinančnímu reportingu se věnujeme v tuzemsku i přímo v Bruselu. Nabízíme také specializované PR služby. Frank Bold Advisory

Ochrana klimatu a životního prostředí

Právními prostředky se zasazujeme o to, aby stát dodržoval své vlastní zákony v oblasti životního prostředí. Usilujeme o co nejrychlejší přechod k nízkouhlíkové ekonomice. Odpovědná energie

Transparentnost a dobrá správa

Prosazuje do českých zákonů odborníky zformulovaná opatření pro dobrou správu státu a dohlížíme na to, jestli politici respektují principy demokratického vládnutí.
Rekonstrukce státu Mantinely demokracie

Měníme udržitelné podnikání

Na celosvětové úrovni prosazujeme změnu praxe a právního rámce, který určuje, jak se firmy chovají ke svému okolí a samotným firmám pomáháme k odpovědnému podnikání. Odpovědnost firem Alliance for Corporate Transparency

Jak se zapojit?

Připojte se k síti Občanů 2.0 z celé České republiky, kteří různými způsoby zlepšují své okolí.

Podívejte se, jestli mezi volnými pozicemi nemáme nějakou pro vás.

Chcete dělat věci, které mají reálný dopad? Přihlaste se k nám na stáž a staňte se součástí Franka Bolda.Neziskové projekty fungují díky vašim darům a pomoci od advokátní kanceláře Frank Bold.