O co nám jde

Frank Bold je mezinárodní tým právníků s kancelářemi v Bruselu, Praze, Brně, Ostravě a Krakově. Frank Bold mění svět právem. Prosazuje svobodu a férovost a pomáhá veřejným institucím, firmám a občanům dělat dobrá rozhodnutí.

Propojujeme podnikání se společensky prospěšnými cíli. Svou právní expertízou se snažíme v co největší míře podporovat aktivity, které vidíme jako přínosné, například využití obnovitelných zdrojů. To, co děláme jako právníci advokátní kanceláře, je v souladu s tím, co prosazujeme v rámci veřejně prospěšné činnosti. Ani jako právníci advokátní kanceláře nepracujeme na projektech škodlivých pro životní prostředí a mimo ekonomického hlediska zvažujeme u zakázek také hledisko etické

Náš model fungování Příběh Franka Bolda

Poskytujeme právní služby, chráníme klienty před nezákonnými zásahy státu, zapojujeme se do řešení aktuálních společenských problémů v oblastech jako je odpovědnost firem, systémová korupce nebo degradace životního prostředí. Jsme první certifikovanou B Corporation v České republice.

Podporujeme demokracii zdola

Co můžu jako občan ve svém okolí ovlivnit a jaké mám k dispozici nástroje? Dáváme volně k dispozici více než 400 přehledných právních návodů, zodpovězených dotazů a vzorů, užitečných pro občany, kteří se chtějí zapojit do toho, co se kolem nich děje.

Podívejte se na naši online právní poradnu.

Online poradna

Frank Bold Advokáti poskytují placené právní služby

V komerční sféře poskytujeme naším klirntům právní podporu ve všech oblastech práva. Dlouhodobě se specialuzujeme na energetiku, veřejné a stavební právo.

Frank Bold Advokáti

Ochrana klimatu a životního prostředí

Právními prostředky se zasazujeme o to, aby stát dodržoval své vlastní zákony v oblasti životního prostředí. Usilujeme o co nejrychlejší přechod k nízkouhlíkové ekonomice.

Odpovědná energie

Transparentnost a dobrá správa

Připravujeme návrhy zákonů pro odpovědnou veřejnou správu, prosazujeme je u politiků a hlídáme, aby vláda nepřekročila mantinely demokracie. V Polsku prosazujeme transparentnost v lobbingu.
Rekonstrukce státu Mantinely demokracie Jawny lobbing

Odpovědný byznys

Na celosvětové úrovni prosazujeme změnu praxe a právního rámce, který určuje jak se firmy chovají ke svému okolí. Éra honu za krátkodobým ziskem za jakoukoliv cenu je pryč. Purpose of Corp. Alliance

Jak se zapojit?

Připojte se k síti Občanů 2.0 z celé České republiky, kteří různými způsoby zlepšují své okolí.

Podívejte se, jestli mezi volnými pozicemi nemáme nějakou pro vás.

Získejte zkušenosti, které změní váš život. Hlavním předpokladem je odvaha prozkoumat nové oblasti práva a chuť pomáhat.Neziskové projekty fungují díky vašim darům a pomoci od advokátní kanceláře Frank Bold.