O co nám jde

Frank Bold je expertní skupina sdružující mezinárodní tým více než sto odborníků s pobočkami v Praze, Brně, Ostravě, Bruselu a Krakově. Právní expertízu propojujeme s poradenstvím v oblasti zelených financí, energetiky, public affairs a službami v public relations.

Propojujeme podnikání se společensky prospěšnými cíli. Vedle advokátní kanceláře máme bezplatnou právní poradnu. Založili jsme a expertně zajišťujeme fungování Rekonstrukce státu. Díky tomu odborně pomáháme s protikorupčními tématy a tématem dobré veřejné správy v České republice. Založili jsme také Alliance for Corporate Transparency pokrývající téma korporátní odpovědnosti v EU. Aktivně pomáháme řešit co nejhladší přechod na nízkoemisní energetiku v České republice a Polsku. Věnujeme se také tématu svobody slova, která je základním stavebním kamenem svobodné a demokratické společnosti. Náš model fungování Příběh Franka Bolda

Jsme certifikovaná B Corporation kombinující byznys přístup s odpovědností vůči společnosti. Proto vedle komerční práce pro klienty využíváme naše know-how i ve veřejně prospěšných projektech, které aktivně rozvíjíme.

Podporujeme občanskou společnost

Co můžu jako občan ve svém okolí ovlivnit a jaké mám k dispozici nástroje? Dáváme volně k dispozici stovky přehledných právních návodů, zodpovězených dotazů a vzorů, užitečných pro občany, kteří se chtějí zapojit do toho, co se kolem nich děje.

Online poradna

Frank Bold Advokáti poskytují placené právní služby

Máme jeden z největších právních týmů v České republice s odborností na stavební právo, právo životního prostředí a energetiku. Během několika let tým našich právníků vyrostl a v současné době pokrýváme veškeré obory práva mimo právo trestní.

Frank Bold Advokáti

Frank Bold Advisory nabízí konzultační služby

Poskytujeme služby v oblasti ESG a zeleného financování. Tématu odpovědného podnikání a nefinančnímu reportingu se věnujeme v tuzemsku i přímo v Bruselu. Nabízíme také specializované PR služby. Frank Bold Advisory

Ochrana klimatu a životního prostředí

Právními prostředky se zasazujeme o to, aby stát dodržoval své vlastní zákony v oblasti životního prostředí. Usilujeme o co nejrychlejší přechod k nízkouhlíkové ekonomice. Odpovědná energie

Transparentnost a dobrá správa

Prosazuje do českých zákonů odborníky zformulovaná opatření pro dobrou správu státu a dohlížíme na to, jestli politici respektují principy demokratického vládnutí.
Rekonstrukce státu Mantinely demokracie

Měníme udržitelné podnikání

Na celosvětové úrovni prosazujeme změnu praxe a právního rámce, který určuje, jak se firmy chovají ke svému okolí a samotným firmám pomáháme k odpovědnému podnikání. Odpovědnost firem Alliance for Corporate Transparency

Jak se zapojit?

Připojte se k síti Občanů 2.0 z celé České republiky, kteří různými způsoby zlepšují své okolí.

Podívejte se, jestli mezi volnými pozicemi nemáme nějakou pro vás.

Získejte zkušenosti, které změní váš život. Hlavním předpokladem je odvaha prozkoumat nové oblasti práva a chuť pomáhat.Neziskové projekty fungují díky vašim darům a pomoci od advokátní kanceláře Frank Bold.