Těžbě v polském dole Turów se věnovala CNN

O vlivech na životní prostředí těžby ve čtyřech vybraných oblastech informoval minulý týden zpravodajský web americké CNN. Do výběru zařadil také polský důl Turów nacházející se na německo-polsko-českých hranicích.

 

Pokračovat ve čtení

Aktuálně Kristína Šabová

Využití bezplatných povolenek v ČR aneb nevstoupíš dvakrát do stejné řeky?

Minulý týden Evropský účetní dvůr zveřejnil zprávu hodnotící využití bezplatných povolenek v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS) v období 2013–2019. Hodnotí i Českou republiku, její závěry však ve veřejném prostoru dosud nerezonují. Aktuálně se přitom rozhoduje o tom, jak budou v ČR využity miliardy z Modernizačního fondu, nového finančního nástroje financovaného právě výnosy z emisního obchodování. Poučení z předchozích období, které zpráva analyzuje, jsou proto mimořádně cenná.


Z médií Pavla Hloušková

Právnička Petra Urbanová v pořadu Nedej se! o Turówu: Těžba může být nyní ještě intenzivnější

Prodloužení provozu hnědouhelného polského dolu Turów se věnovala v neděli Česká televize. Pořad Nedej se! tak upozornil na negativní vliv těžby na obyvatele Libereckého kraje i sousedního Německa. K jejím dopadům na životní prostředí patří stahování vody z okolí, kvůli čemuž může ppřijít o vodu až 30.000 lidí na české straně, znečišťování životního prostředí a hlučnost.

 

Aktuálně Laura Otýpková

#Emissiongate: Právní kličky uhelných elektráren

Většímu snižování emisí v sektoru průmyslu a energetiky brání mimo jiné vágní pravidla pro vykazování emisí, nedůslednost správních orgánů a nedostatek dostupných informací o emisích. Zpracovali jsme proto analýzu, která tyto problémy odkrývá. Na problém také nyní upozorňuje i server Aktuálně.cz

Aktuálně Laura Otýpková

EU nám dává nové klimatické cíle i peníze k jejich dosažení

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen oznámila ve středu 16. 9. navýšení klimatických ambicí. Namísto 40% snížení emisí skleníkových plynů se EU zaváže ke snížení o 55 % do roku 2030 ve srovnání s rokem 1990. Zvýšení klimatických cílů EU bude pro ČR znamenat mimo jiné nutné přehodnocení plánů v oblasti energetiky a navýšení cílů v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů. Nový cíl týkající se snižování emisí skleníkových plynů přišel v pravý čas - ČR má právě nyní možnost čerpat velké množství finančních prostředků z EU na podporu obnovitelných zdrojů. 

 

Starší články

RSS