Přihlásit k newsletteru

Frank Bold představuje Energii pro města: bezplatný návod na komunální energetiku na míru

Jak se mohou obce lépe připravit na energetické krize nebo vysoké ceny energií? Cestou k tomu, čelit jim efektivně, je komunální řešení energetiky. Díky ní se mohou velká města i menší obce stát energeticky soběstačnějšími a odolnějšími. Jak naplánovat a realizovat projekt fotovoltaické elektrárny v obci, poradí zájemcům nový online nástroj Energie pro města od expertní skupiny Frank Bold. Současný stav místní energetiky si obce a města zmapují prostřednictvím krátkého dotazníku. Jeho výsledkem je vyhodnocení a přehledný krokoměr, který vysvětlí, v jakém bodě se konkrétní obec nachází a kudy se má vydat dál. Nástroj je k dispozici zdarma.

Pokračovat ve čtení

Tiskové zprávy Anna Michalčáková

Studie Frank Bold o komunitní energetice v praxi: 7 doporučení ze 7 zemí EU

Nová studie expertní skupiny Frank Bold analyzuje právní úpravu komunitní energetiky v členských zemích EU až na úroveň praktického fungování. V návaznosti na to předkládá sedm konkrétních doporučení pro zlepšení novely energetického zákona a chystaných prováděcích předpisů. Zabývá se otázkami volby metody sdílení, zapojených subjektů, územní působnosti nebo technického zajištění sdílení, které už v zahraničí fungují a lze je využít i v ČR. Právě tyto aspekty totiž budou mít významný dopad i na ekonomickou návratnost budoucích projektů. Studie tím zásadně přispívá k aktuální debatě o nastavení podmínek komunitní energetiky v Česku.

Aktuálně Pavla Hloušková

ODSUNUTO: Webinář 21. září: Jak získat dotaci na založení energetického společenství?

Frank Bold Advokáti vás srdečně zve na webinář k dotačnímu programu Podpora zakládání energetických společenství, jehož vyhlášení chystá Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a který podpoří nejméně 40 pilotních projektů v komunitní energetice. Připojte se 21. září na webinář, kde vám poradíme, jak dotaci získat. Akce se koná pod odbornou záštitou Unie komunitní energetiky.

Aktuálně Pavla Hloušková

Dva roky emisních limitů: Chvaletice o výjimku přišly, ale limity neplní

Nové emisní limity pro české uhelné elektrárny jsou v platnosti už dva roky. Přinesly přísnější požadavky na ochranu zdraví lidí před vypouštěním škodlivých látek, jako jsou oxidy dusíku, či mikroskopického prachu a vůbec poprvé se začalo regulovat vypouštění toxické rtuti do ovzduší. 100 ze 110 velkých spalovacích zařízení v ČR výjimku na rtuť nepotřebovalo. Naopak největší výjimky z limitu pro toxickou rtuť dostaly uhelné elektrárny Počerady, Chvaletice a Ledvice. Elektrárna Chvaletice již před více než rokem o výjimku přišla, přesto limity stále neplní.

Aktuálně Hana Varmužová

Finální standardy pro ESG reporting jsou na stole. Firmy se musí naučit sledovat své dopady

Více než tisíc českých firem bude reportovat ESG data podle jednotných Evropských standardů pro podávání zpráv o udržitelnosti, které tento týden přijala Evropská komise. Jde o klíčový milník v evropské agendě udržitelných financí, který má zajistit transparentnost na trhu a efektivní přesměrování financí do udržitelnosti. Finální standardy vychází z listopadového návrhu poradního orgánu EFRAG, na kterém se přímo podíleli experti z Frank Bold. Dopad standardů na firmy a hlavní změny oproti původnímu návrhu shrnujeme v článku. 

Starší články

RSS