Poznejte svá práva. Videokurz ukáže, jak kontrolovat fungování své obce

Zprávy z MUNI dnes informují o našem čerstvém projektu, videokurzu Práva občana a fungování obce. Vytvořili jsme ho společně se spolkem Nugis finem a je zdarma k dispozici na webu Nostis. org: https://www.nostis.org/prava-obcana-a-fungovani-obce/

Z naší poradny máme zkušenost, že se mnoho lidí zajímá o komunální politiku a mají silný názor například na to, do čeho jejich město má nebo nemá investovat. Aktivně se však nezapojují do dění, protože...

Pokračovat ve čtení

Aktuálně Kristýna Vojtíšková

MŽP navrhuje, aby uhelné elektrárny mohly vypouštět o 40 % více rtuti

Dne 16. dubna 2019 zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí návrh změny vyhlášky, která by uhelným elektrárnám umožnil odečíst si 40 % z naměřených hodnot toxické rtuti jako „nejistotu měření", a snáze tak „splnit” limity na ochranu zdraví lidí.

Aktuálně Pavel Černý

Nešťastné rozhodnutí Nejvyššího soudu v otázce náhrady občanů za znečištěné životní prostředí

Tento týden jsme obdrželi zamítavé rozhodnutí Nejvyššího soudu v jednom z pěti případů, kde zastupujeme občany žádající po státu náhradu za znečištěné životní prostředí, konkrétně za dlouhodobě nadlimitně znečištěné ovzduší v ostravské aglomeraci. Rozhodnutí Nejvyššího soudu považujeme za obzvlášť nepodařené a zvažujeme podání Ústavní stížnosti, neboť soud ve svém rozhodnutí opomenul většinu argumentů dovolání a naopak se odkázal na argumenty, které dovolání neobsahovalo.

Z médií Michaela Žůrková

Respekt o naší žalobě na MŽP ve věci újmy na zdraví v důsledku špatného ovzduší

V březnovém čísle Respektu najdete rozhovor s naší ostravskou klientkou, kterou zastupujeme v žalobě proti Ministerstvu životního prostředí. Na webu Respektu naleznete také doplňující rozhovor s naším advokátem a autorem žaloby Pavlem Černým.

Z médií Eliška Beranová

Bydlíte v Radvanicích? Tak co chcete...

Reportéři České televize se zaměřili na původ znečištění ovzduší na Ostravsku a mluvili i s žalobkyní, kterou ve sporu se státem zastupují právníci Frank Bold. Podle ní jsou nadlimitní koncentrace škodlivin jsou na Ostravsku vnímány jako normální stav. „Bydlíte v Radvanicích? Tak co chcete,“ řekl jí prý lékař na otázku po příčině rakoviny plic, kterou se v jejím případě naštěstí podařilo vyléčit. Žalobou se zatím zabývá prvoinstanční soud, ústní projednání doposud nebylo nařízeno.

Starší články

RSS