Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Pavel Černý prezentuje projekt Právo na čistý vzduch na pracovní skupině Aarhuské úmluvy

Aktuálně Eliška Beranová, Frank Bold

Minulý měsíc proběhlo dvanácté setkání pracovní skupiny k otázkám přístupu ke spravedlnosti při Aarhuské úmluvě, kde náš advokát Pavel Černý prezentoval průběh a výsledky našeho dlouhodobého úsilí o účinnější ochranu ovzduší v České republice.

Prvním krokem v našem postupu bylo zajistit, aby stát vydal dokumenty, jejichž cílem je co nejrychlejší snížení znečištění v postižených oblastech. To se nám po pěti letech práce podařilo v roce 2016, kdy byl na základě rozsudku Nejvyššího správního soudu vydán krátkodobý akční plán pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Téhož roku Ministerstvo životního prostředí na základě nového zákona o ochraně ovzduší vydalo...

Pokračovat ve čtení

Aktuálně Pavel Černý

Nešťastné rozhodnutí Nejvyššího soudu v otázce náhrady občanů za znečištěné životní prostředí

Tento týden jsme obdrželi zamítavé rozhodnutí Nejvyššího soudu v jednom z pěti případů, kde zastupujeme občany žádající po státu náhradu za znečištěné životní prostředí, konkrétně za dlouhodobě nadlimitně znečištěné ovzduší v ostravské aglomeraci. Rozhodnutí Nejvyššího soudu považujeme za obzvlášť nepodařené a zvažujeme podání Ústavní stížnosti, neboť soud ve svém rozhodnutí opomenul většinu argumentů dovolání a naopak se odkázal na argumenty, které dovolání neobsahovalo.

Z médií Michaela Žůrková

Respekt o naší žalobě na MŽP ve věci újmy na zdraví v důsledku špatného ovzduší

V březnovém čísle Respektu najdete rozhovor s naší ostravskou klientkou, kterou zastupujeme v žalobě proti Ministerstvu životního prostředí. Na webu Respektu naleznete také doplňující rozhovor s naším advokátem a autorem žaloby Pavlem Černým.

Z médií Eliška Beranová

Bydlíte v Radvanicích? Tak co chcete...

Reportéři České televize se zaměřili na původ znečištění ovzduší na Ostravsku a mluvili i s žalobkyní, kterou ve sporu se státem zastupují právníci Frank Bold. Podle ní jsou nadlimitní koncentrace škodlivin jsou na Ostravsku vnímány jako normální stav. „Bydlíte v Radvanicích? Tak co chcete,“ řekl jí prý lékař na otázku po příčině rakoviny plic, kterou se v jejím případě naštěstí podařilo vyléčit. Žalobou se zatím zabývá prvoinstanční soud, ústní projednání doposud nebylo nařízeno.

Z médií Kristýna Vojtíšková

Nedej se o případu Elektrárna Chvaletice

Elektrárna Chvaletice by mohla plnit zákonné emisní limity, ale nechce, raději ušetří. S tímto přístupem elektrárna dlouhodobě funguje v režimu permanentních výjimek a vypouští do vzduchu mnohem více škodlivin (zejména jedovaté rtuti), než je s dněšními technologiemi nezbytné.

Starší články

RSS