Kaufland v Rožnově: Soud podruhé vyhověl žalobě proti územnímu rozhodnutí

Povedlo se Jakub Hadaš

Dlouholetý spor o výstavbu obchodního domu Kaufland v Rožnově pod Radhoštěm má další pokračování. Krajský soud v Ostravě v červnu tohoto roku zrušil územní rozhodnutí, které stavbu umožňovalo. Přitom již v roce 2016 toto územní rozhodnutí zrušil, když shledal, že rozptylová studie coby podklad dokumentace pro povolení stavby je nedostačující.

Případem se společně s místními občany zabývá spolek Zdravý Rožnov. Výstavba a následný provoz obchodního domu by výrazně zhoršil životní podmínky v jeho okolí, kde se místní obávají mimo jiné dalšího zhoršení...

Pokračovat ve čtení

Aktuálně Michaela Žůrková

Akumulátory v energetické koncepci obce: Jak je využít a kdy se obci vyplatí? Přijďte na bezplatný seminář

Akumulátory elektrické energie jsou stále častěji instalovány společně se solárními panely a výrazně zvyšují jejich využitelnost. Díky novele energetického zákona se provoz akumulátorů navíc zjednoduší a otevře se všem. Jak z toho mohou mít prospěch obce a kdy se jim vyplatí začlenit akumulátory do své energetické koncepce?

Přijďte na seminář, kde se dozvíte, jak může obec využít akumulační a bateriové systémy pro posílení své energetické soběstačnosti a energetické účinnosti. Účast na seminářích je bezplatná.

Z médií Lenka Hlaváčová

Případ nelegální skládky v ČT

Na pozemcích pana Šebely v CHKO Český Kras leží desítky tisíc tun odpadu. Navozilo mu je sem v první polovině 90. let přes jeho protesty město Beroun. Pan Šebela od té doby usiluje o nápravu. Před dvěma lety vyhrál soud, ale vyklizení skládky ze svých pozemků se dosud nedočkal. Skládka navíc ani není zabezpečená, takže pro okolí představuje rizika.

Aktuálně Laura Haiselová

Porušování zákona o ekologické újmě při těžbě uhlí

Severočeské doly, Vršanská uhelná a Severní energetická neplní povinnost finančně se zajistit pro případ tzv. ekologické újmy. Jedná se o desítky milionů korun, které by měly být uloženy stranou pro řešení akutních problémů - například zamoření vody a půdy při nehodě či jiné nenadálé události. To se v praxi neděje, těžaři povinnost neplní. To je výsledkem naší právní analýzy provedené pro Hnutí DUHA, na jejímž základě byl podán podnět k prošetření k České inspekci životního prostředí.

Občan 2.0 Petr Kalíšek

Přijďte na workshop s Michalem Bláhou, kde se naučíte pracovat s Hlídačem smluv

V sobotu 10. listopadu 2018 pořádáme v Brně workshop pro veřejnost, zaměřený na práci s daty z Registru smluv a možnosti kontroly hospodaření orgánů veřejné správy. Workshop povede Michal Bláha, autor webové aplikace Hlídač smluv, která usnadňuje používání dat z Registru smluv a jejich propojení s daty z veřejných rejstříků.

Starší články

RSS