Přihlásit k newsletteru

Malí výrobci elektřiny od nového roku vydělají více na prodeji přebytků, umožní to druhý "výrobní" EAN

Aktuálně Vavřinec Dudek

Novela vyhlášky č. 408/2015 Sb. o Pravidlech trhu s elektřinou, kterou 6. 12. 2022 schválila Rada Energetického regulačního úřadu (ERÚ), od nového roku umožní sdílení elektrické energie v rámci bytových domů. Novela však zavádí i další změny. Jednou z nich je povinnost provozovatele distribuční sítě přidělit tzv. výrobní EAN i výrobnám bez licence na výrobu elektřiny. Pro majitele malých výroben z obnovitelných zdrojů (typicky fotovoltaické panely) tak bude prodej přebytků elektřiny výhodnější a jednodušší.

Pokračovat ve čtení

Povedlo se Pavla Hloušková

Jak Frank Bold měnil svět v roce 2022? Klimažaloba, komunitní energetika a odpovědnější podnikání

Se začátkem prosince a adventem tradičně nastává také čas bilance uplynulého roku. Ačkoliv byl rok 2022 rokem, v němž jsme čelili - a stále čelíme - mnoha různým krizím, ve Frank Bold nezapomínáme, že i v nejisté době je nutné se nevzdávat a stále měnit svět. A tak jsme to dělali i letos, tím, co umíme nejlépe - právem.

Aktuálně Ondřej Janků

Co přinese ESG reporting technologickým firmám

předchozím článku jsme pro vás shrnuli základní pravidla plánovaného ESG reportingu, především pak data od kdy a koho se bude týkat povinně a proč by o něm firmy měly přemýšlet i dobrovolně. Ve druhé části se podrobněji podíváme, na jaká data by se vaše firma měla zaměřit a jaká jsou specifika technologických firem.  

Aktuálně Filip Gregor

Finalizace pravidel ESG reportingu v EU: přijetí CSRD a dokončení prvního setu závazných standardů

Evropský parlament finálně schválil směrnici CSRD, která nastavuje pravidla pro reportování o rizicích a dopadech na udržitelnost velkých společností v EU. Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG), kde má zástupce i Frank Bold, zároveň dokončila detailní standardy pro ESG reporting, které budou povinné pro firmy napříč sektory. 

Aktuálně Eva Pelikánová Skálová

Pozvánka na 8. prosince: Spolupráce měst a investorů - cesty a překážky

Platforma Chytré město investor Vás srdečně zve na pracovní brunch na téma: Spolupráce měst a investorů - cesty a překážky. Můžete se těšit na praktické prezentace, panelovou debatu s účastníky a velký prostor pro otevřenou diskusi a otázky z publika.

Starší články

RSS