Frank Bold hodnotil nejlepší firemní reporty o udržitelnosti v cenách SDG Asociace společenské odpovědnosti

Asociace společenské odpovědnosti na slavnostním galavečeru 16.9. ocenila projekty, které míří k naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). V kategorií nefinanční reporting firem podle globálních cílů byl jedním z porotců vedoucí sekce Odpovědných firem Frank Bold, Filip Gregor. Porotci rozhodli, že z přihlášených společností o udržitelnosti nejlépe reportuje Komerční banka. Ocenili u ní především provázanost ESG reportu s klíčovou obchodní činností firmy. 

 

Pokračovat ve čtení

Aktuálně David Blažek

Jak hodnotí Frank Bold energeticko-klimatické plány z pohledu energetických komunit?

Jak dosáhnout naplnění vlastních energeticko-klimatických cílů si státy stanovují prostřednictvím svých Národních energeticko-klimatických plánů (NECP). V našem třídílném miniseriálu jsme analyzovali jak k němu a především ke komunitní energetice přistupuje Česká republika i její sousedé. Jak jsou na tom další vybrané státy a jaké je naše celkové hodnocení čtěte v tomto článku.

Aktuálně Anna Michalčáková

Tržní nástroj podpory OZE, který funguje: PPA smlouvy

Revidovaná směrnice o obnovitelných zdrojích energie (dále RED II) pobízí členské státy, aby pro podporu nových instalací i stávajících elektráren více využívaly smlouvy o prodeji elektřiny - tzv. PPA (power purchase agreements). Jedná se o  hojně využívaný nástroj v USA, Skandinávii nebo Španělsku, kde výrazně přispívá k naplňování cílů obnovitelných zdrojů energie (OZE) . Obliba PPA ve světě i v Evropě stoupá kvůli růstu cen energie a snižování investičních nákladů na OZE.

Aktuálně David Blažek

Energetické komunity: jak se ČR může inspirovat u sousedů?

Své vlastní energetické cíle týkající se energetické účinnosti, využití obnovitelných zdrojů energie a dalších kritérií si každý stát stanovuje vlastními závazky obsaženými v Národním energeticko-klimatickém plánu (NECP). Co si v nich stanovují sousední země čtěte ve druhém díle miniseriálu, který jsme pro vás ve Frank Bold připravili.

 

Aktuálně David Blažek

Energetické komunity: jak je v energeticko-klimatickém plánu ukotvuje ČR?

Evropská unie v Dohodě pro Zelenou Evropu stanovila unijní klimatické cíle pro rok 2030. Ke splnění těchto cílů vydal každý členský stát Národní energeticko-klimatický plán (NECP), prostřednictvím kterého stanovil své oficiální vnitrostátní závazky a plán jejich plnění v letech 2021-2030. Plány mají pokrýt oblasti jako energetická účinnost, využití obnovitelných zdrojů energie, či snižování emisí uhlíku. Ve Frank Bold jsme pro vás proto připravili třídílný miniseriál o Národních energetických plánech. V jeho prvním díle se zaměříme na Českou republiku.

 

Starší články

RSS