ČT o žalobě na prodloužení provozu Elektrárny Chvaletice

Víkendové Události odvysílaly krátkou reportáž, která upozorňuje na naši žalobu, právě v těchto dnech projednávanou Mětským soudem v Praze. Jde o žalobu na MPO, konkrétně na stavební povolení, kterým MPO povolilo rekonstrukci a tím i prodloužení provozu 40 let staé hnědouhelné elektrárny. Jsme toho názoru, že pro prodloužení provozu tak velkého spalovacího zdroje je nutné posouzení vlivů na životní prostředí, které v tomto případě provedeno nebylo. Elektrárna je jedním z největších emitentů NOx a TZL, SO2 a...

Pokračovat ve čtení

Z médií Kristýna Vojtíšková

ČT o našem případu: nese stát vinu za plicní onemocnění obyvatel měst s notoricky znečištěným vzduchem?

Ostravanka zvítězila nad rakovinou, její manžel nemoci podlehl. Jakou šanci má její žaloba na stát kvůli notoricky špatnému ovzduší v Ostravě? Advokát žalobkyně Pavel Černý (Frank Bold) diskutuje s Vojtěchem Vomáčkou (PrF MUNI). Video: https://www.ceskatelevize.cz/porady/11129264015-tyden-v-justici/319281381900120/

Aktuálně Michaela Žůrková

Participovali jsme na manuálu pro zadávání veřejných zakázek na šetrné budovy

Společně s Českou radou pro šetrné budovy jsme v průběhu podzimu vydali Manuál pro komplexní přípravu projektů veřejných budov s důrazem na energetickou úsporu a šetrnost projektu.

Aktuálně Michaela Žůrková

Akumulátory v energetické koncepci obce: Jak je využít a kdy se obci vyplatí? Přijďte na bezplatný seminář

Akumulátory elektrické energie jsou stále častěji instalovány společně se solárními panely a výrazně zvyšují jejich využitelnost. Díky novele energetického zákona se provoz akumulátorů navíc zjednoduší a otevře se všem. Jak z toho mohou mít prospěch obce a kdy se jim vyplatí začlenit akumulátory do své energetické koncepce?

Přijďte na seminář, kde se dozvíte, jak může obec využít akumulační a bateriové systémy pro posílení své energetické soběstačnosti a energetické účinnosti. Účast na seminářích je bezplatná.

Z médií Michaela Žůrková

Pavel Černý pro ČRo o tom, jak se vykupují pozemky pro stavbu silnic

Advokát Pavel Černý zodpovídal pro program Zaostřeno Českého rozhlasu na otázky týkající se vykupování pozemků pro účely stavby veřejných komunikací. Na co se ho v rámci reportáže ptali?

Starší články

RSS