Vítězství pro čisté ovzduší - už i v Brně

Nejvyšší správní soud dnes rozhodl, že Program zlepšování kvality ovzduší, který pro Brno vydalo Ministerstvo životního prostředí, neplní svou zákonem danou funkci a musí být přepracován. Soud se tím přiklonil k důraznější ochraně zdraví obyvatel města před znečištěním, plynoucím zejména z automobilové dopravy. Jde o čtvrtý rozsudek stejného typu v řadě, tři předchozí se týkaly Ostravy, Prahy a...

Pokračovat ve čtení

Aktuálně Michaela Žůrková

Na konferenci Zákon o střetu zájmů - aktuálně po novelizaci vystoupí náš právník Josef Karlický

Společnost Seminaria pořádá ve středu 19. září 2018 v Praze konferenci na téma Zákon o střetu zájmů – aktuálně po novelizaci. Na konferenci mj. vystoupí náš právník a vedoucí projektu Rekonstrukce státu Jaroslav Karlický.

Aktuálně Michaela Žůrková

Kristýna Ryšavá komentuje pro ČT černou stavbu u Bučovic

Skladovací hala soukromé firmy JZK Bučovice sice odpovídá územnímu plánu obce Bučovice, vzniká však bez stavebního povolení. Úřad obce Bučovice zahájil řízení o dodatečném povolení stavby a stavebníka vyzval k zastavení prací. Výzva se však ze strany stavebníka neshledala s odezvou a od úřadu mu tak hrozí pokuta až do výše 200 000 Kč, jak v reportáži komentuje naše právnička Kristýna Ryšavá.

Z médií Kristína Šabová

Nesplnění limitů kvality ovzduší může znamenat vysoké pokuty. Kristína Šabová pro Český rozhlas Plus

Evropská komise pošle před Soudní dvůr Evropské unie šest evropských států za nesplnění požadovaných limitů za znečistěné ovzduší. Francie, Velká Británie, Německo, Itálie, Maďarsko a Rumunsko nesplnily stanovené cíle ohledně kvality ovzduší, které byly stanoveny mezi lety 2005 – 2010.

Z médií Martin Kornel

Přípravy na GDPR se v Česku podcenily. Martin Kornel v pořadu Týden v justici na ČT24

„Přípravy se podcenily zejména z pohledu státních orgánů a ministerstev, které trochu zaspaly s přípravou metodik a podporou subjektů, které pracují s osobními údaji v rámci jejich rezortů,“ uvádí Martin Kornel, vedoucí generálního týmu Frank Bold Advokátů.

Starší články

RSS