Měníme udržitelné podnikání

Na evropské úrovni i v ČR prosazujeme změnu praxe a právního rámce, který určuje, jak byznys reaguje na zásadní výzvy jako jsou klimatická změna a respekt k lidským právům. Podnikání se mění. Pro úspěch je čím dál více důležitý odpovědný přístup vůči zaměstnancům, dodavatelům, komunitám, životnímu prostředí i celé společnosti.

Řešení problému   Další souvislosti

Řešení problému

Měníme praxi a právní rámec pro integraci udržitelnosti do reportingu a řízení firem

Iniciovali jsme mezinárodní projekt the Purpose of the Corporation. Společně s našimi partnery ve Spojených státech a Evropě organizujeme debatu, jak smysluplně a efektivně integrovat udržitelnost do řízení korporací. Podílíme se na iniciativě Sustainable Corporate Governance, jejímž prostřednictvím EU reformuje klíčové prvky právního rámce pro odpovědnost a řízení firem.

Vedeme iniciativu  Alliance for Corporate Transparency, která sdružuje 20 předních neziskových organizací věnujících se reportingu o udržitelnosti a jeho reformě na EU úrovni. V rámci Alliance jsme důkladně analyzovali data o udržitelnosti zveřejněná 1000 velkých evropských firem, abychom získali objektivní data o kvalitě reportingu pro praxi i legislativní změny.

Podíleli jsme se na vytvoření návrhu Směrnice EU pro nefinanční reporting jako členové expertního výboru ustanoveného Evropskou komisí a se zástupci evropských institucí, občanské společnosti i progresivního byznysu aktivně pracujeme na její revizi Corporate Sustainability Reporting Directive - směrnice o reportingu dat o udržitelnosti. 

Účastníme se projektu European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), který na základě mandátu Evropské komise připravuje první evropské standardy reportingu o udržitelnosti, které budou přijaty společně s novou legislativou.

Připravili jsme také ucelený přehled toho, jaká data o udržitelnosti budou firmy a investoři reportovat podle legislativy EU (taxonomie udržitelných aktivit, SFRD a CSRD). Publikujeme seriál detailních článků o reportování udržitelnosti, v češtině je najdete zde.

Měníme pravidla pro odpovědnost korporací za negativní dopady

Předsedáme European Coalition for Corporate Justice - koalici 500 předních evropských nevládních organizací, se kterou vyvíjíme a prosazujeme jasný a smysluplný rámec pro odpovědnost korporací za negativní dopady na lidská práva a životní prostředí založený na standardech OSN a OECD. Jeho základem je due diligence, která vymezuje, jak mají firmy identifikovat, předcházet a minimalizovat dopady svého podnikání v dodavatelských řetězcích s ohledem na svůj podíl a vliv. 

Prosazujeme také odstranění překážek v právu, které brání i poškozeným lidem v přístupu k soudům.

Vytvoření právního rámce pro odpovědnost firem, která je doposud dobrovolná, je klíčové pro řešení zásadních problémů spojených s globálními dodavatelskými řetězci, jako je nucená a dětská práce a nelegální odlesňování. Jasná pravidla pro odpovědnost jsou také nezbytná pro férovou soutěž a rovné podmínky pro odpovědné firmy, které nevyužívají rizikové dodavatelské řetězce.

Podporujeme B corporation

Certifikace B Corporation je standardem pro odpovědné řízení korporací, které integruje veřejnou prospěšnost s úspěšným podnikáním. Od dubna 2016 jsme jejími držiteli, navíc máme v týmu člena poradního sboru B Lab Europe, organizace, která certifikaci vyvíjí.

Frank Bold B Coropration

Podcast Frankly Speaking

O aktuálním dění v oblasti práva i byznysu ze světa udržitelnosti pravidelně diskutujeme v novém podcastu Frankly Speaking s odborníky na ESG, politiky, aktivisty i zástupci firem. 


Ze zpravodaje

Zobrazit všechny aktuality k tématu

Souvislosti

Dlouhodobě zastupujeme expertní občanskou společnost na evropské i mezinárodní úrovni. Náš právník Filip Gregor je členem řídícího výboru European Corporate Reporting Lab v rámci EFRAG a byl členem “Eminent Persons Group” projektu Reporting and Assurance Framework Initiative, který pro standard OSN pro odpovědnost korporací vytváří rámec reportingu a nezávislého ověření informací o dopadech na lidská práva.

Od roku 2013 rozvíjíme inovativní model podnikání, který si bere to nejlepší z byznysu a neziskového sektoru. Právní služby firmám zajišťuje v rámci konsorcia Frank Bold kancelář Frank Bold Advokáti, jejíž hodnoty a zavedený interní proces zaručují, že nikdy nebude hájit korupci, krýt trestné činy, legalizovat praní špinavých peněz, podílet se na poškozování životního prostředí nebo porušování lidských práv.

Máte zájem o spolupráci?

Nebo se potřebujete dozvědět více? Rádi Vám pomůžeme. Ozvěte se nám prostřednictvím naší advokátní kanceláře na fbadvokati.cz/kontakt nebo přes frankbold.org/kontakt.