Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Analýza

PDF Veřejná kontrola obchodních společností s majetkovou účastí státu a samospráv (2.65 MB)

PDF Zásady reformy regulace lobbingu (456.94 KB)

PDF Financování politických stran v České republice a potřebné změny regulace (1.32 MB)

PDF Public Money and Corruption Risks (1.28 MB)

PDF Česko, země trafik (2.32 MB)

PDF Kontrola financování stran, Porovnání dohledových institucí ve vybraných evropských státech (508.84 KB)

PDF Správa a řízení státem vlastněných podniků ve Velké Británii a v České republice. Inspirace pro změnu (645.91 KB)

PDF Kontrola financování stran (508.84 KB)

PDF Czech Power Grid without Electricity from Coal by 2030: Full Paper (2.55 MB)

PDF Jak může česká síť zvládnout útlum uhelných elektráren a nástup obnovitelných zdrojů: informační list (714.79 KB)

PDF Grid study II (7.9 MB)

PDF Jak může česká síť zvládnout útlum uhelných elektráren a nástup obnovitelných zdrojů: citlivostní analýza (759.07 KB)

PDF Analýza 250 korporací z České Republiky, Německa, Polska a Španělska ohledně zveřejňování informací o klimatu a lidských právech na základě EU Směrnice o nefinančním reportingu (NFRD) (508.23 KB)

PDF Non-transparent handling of ETS revenues and potential violation of ETS Directive in the Czech Republic (384.92 KB)

PDF Analýza česko-polské dohody o dolu Turów (2.05 MB)

PDF Studie potenciálu komunitní energetiky v obcích a bytových domech ČR (1.6 MB)

PDF Lokální obnovitelné teplo jako budoucnost teplárenství (1.3 MB)

PDF Právní úprava komunitní energetiky v Evropské unii: Sedm doporučení pro ČR (738.44 KB)

PDF Posuzování vlivu na klimatické faktory v rámci SEA a EIA - Praktická doporučení (664.62 KB)

PDF Analýza: Trh v řadě oblastí selhává, Antimonopolní úřad by mohl být aktivnější (349.45 KB)

PDF Future-Proofing Central Eastern European Grids for Tomorrow’s Energy System (4.35 MB)

Odpovědnost firem

PDF Hodnocení společenské odpovědnosti: Českomoravský cement, a.s. (3.22 MB)

PDF Fair Law: Legal Proposals to Improve Corporate Accountability for Environmental and Human Rights Abuses (244.59 KB)

PDF Legal Opportunities to Improve Europe‘s Corporate Accountability Framework (1.12 MB)

PDF Diskriminace a porušování práv zaměstnanců obchodními řetězci v České republice (420.65 KB)

PDF Když se bere společenská odpovědnost vážně (441.63 KB)

PDF Společenská odpovědnost firem a ochrana životního prostředí. Jak hodnotit odpovědnost korporací? (851.8 KB)

PDF Taking corporate social responsibility seriously (476.62 KB)

PDF Návrh realizace společenské odpovědnosti pro TOYOTA PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILE CZECH, s. r. o. (161.13 KB)

PDF Byznys a lidská práva: Překážky přístupu k soudní a mimosoudní ochraně v České republice (546.88 KB)

PDF Redefining directors’ duties in the EU to promote long-termism and sustainability (20.27 MB)

PDF Nefinanční reporting: analýza 300 evropských korporací (22.98 MB)

PDF Analýza nefinančního reportingu u 1000 evropských korporací (31.6 MB)

PDF Shrnutí webináře „Taxonomie a nefinanční reporting dopady a příležitosti Zelené dohody pro banky, investory a firmy” (70.72 KB)

PDF Návod, jak reportovat podle legislativy EU (79.86 KB)

PDF Enforcement activities - Summary report EUKI Research 2020 (536.83 KB)

PDF Analýza 250 korporací z České Republiky, Německa, Polska a Španělska ohledně zveřejňování informací o klimatu a lidských právech na základě EU Směrnice o nefinančním reportingu (NFRD) (508.23 KB)

PDF Shrnutí webináře “Sustainable Corporate Governance Initiative - Due Diligence Principles and Practical Experience” (112.94 KB)

PDF Náklady a benefity due diligence (125.96 KB)

PDF Reporting firem o dodržování lidských práv (494.65 KB)

Potřebujete právní radu? Navštivte naši poradnu. Pokud řešíte problém ve veřejném zájmu, můžeme vám pomoci.

Archiv publikací

Frank Bold dělá dobré věci

Chci podpořit Franka