Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Naše témata

BOLD FUTURE: Udržitelností k efektivnímu byznysu

Do českého prostředí dorazil sílící světový trend udržitelnosti. Požadavky kladené na stavitelství, energetiku i další oblasti podnikání začínají upřednostňovat řešení odpovědná k lidem a životnímu prostředí nejen v souvislosti s novými technologiemi, ale také s ohledem na environmentální, surovinovou a energetickou krizi. Přišli jsme proto s vizí nazvanou BOLD FUTURE.

Prozkoumat téma

Aktuálně V dole Turów se opět těží bez...

Měníme udržitelné podnikání

Pomáháme firmám naplňovat a rozvíjet jejich vize, identifikovat rizika a příležitosti v jejich dopadech na společnost, lidská práva a životní prostředí. Zlepšujeme prostředí pro odpovědné podnikání.

Prozkoumat téma ›

Hájíme právo dýchat čistý vzduch a žít ve zdravém životním prostředí

Vzduch v České republice patří mezi nejšpinavější v Evropě. Naše voda a půda je navíc znečištěna spadem toxické rtuti. Dá se s tím něco dělat?

Prozkoumat téma ›

Rekonstrukce státu

Největší lobbistická akce veřejnosti. Prosadili jsme 5 protikorupčních zákonů, které systematicky omezují příležitosti ke korupci. Nyní je zavádíme do praxe, bráníme je před pokusy o výjimky a hlídáme mantinely demokracie.

Prozkoumat téma ›

Podporujeme obnovitelné zdroje energie a komunitní energetiku

Prosazujeme čistou, decentralizovanou a komunitní energetiku, která činí české občany nezávislé na Rusku a fosilních palivech a šetří jejich peněženky.

Prozkoumat téma ›

Podporujeme demokracii zdola

Svobodu a demokracii, která nám umožňuje v České republice spokojeně žít, pracovat a podnikat, nebereme jako samozřejmost.

Prozkoumat téma ›

Poskytujeme advokátní služby

Propojujeme podnikání se společensky prospěšnými cíli. Ročně poskytujeme advokátní služby stovkám klientů v řadě oblastí práva. Zakládáme si na tom, že s lidmi jednáme otevřeně a přímo. Neschováváme se za složitou právnickou terminologii a klientům navrhujeme jen takové úkony, u kterých sami věříme, že vedou k řešení.

Prozkoumat téma ›