Řešíme problémy

Hájíme právo dýchat čistý vzduch

Proč musíme dýchat nejšpinavější vzduch v Evropě? Proč má 30 procent dětí z Ostravy Radvanic bronchiální astma? Proč mají děti na Ostravsku a Karvinsku už od narození poškozenou imunitu?

Prozkoumat téma ›

Pomáháme obcím vzkvétat

Pomáháme úředníkům postupovat v souladu se zákonem a zastupitelům dostát jejich závazkům vůči občanům.

Prozkoumat téma ›

Rekonstrukce státu

Největší lobbistická akce veřejnosti. Prosadili jsme 5 z 9 protikorupčních zákonů, které mají přispět k lepšímu fungování státu. Nyní je zavádíme do praxe, bráníme je před pokusy o výjimky a hlídáme mantinely demokracie.

Prozkoumat téma ›

Podporujeme obnovitelné zdroje energie

Urychlujeme nástup nového ekonomického sektoru založeného na inovacícha technologickém rozvoji, který přináší kvalitní pracovní místa a řešení bezpečnostních a environmentálních rizik. 

Prozkoumat téma ›

Usnadňujeme úřadům zveřejňování smluv

Dne 1. července 2016 vstoupil v účinnost zákon o registru smluv. Města, kraje, příspěvkové organizace či státní a obecní firmy budou nyní odpovědné za zveřejnění svých smluv v registru pod záštitou Ministerstvem vnitra.

Prozkoumat téma ›