Články v rubrice Aktuálně

Aktuálně Tomáš Beránek

Komplexní návod k instalaci FVE: Jak poznat ideální firmu

Zájmu o fotovoltaické elektrárny (FVE) v posledních dvou letech neustále přibývá, jen v roce 2022 jich podle Solární asociace...

Aktuálně Laura Otýpková

Rozvoj OZE v Česku do roku 2030: Chytrá energetika

Česká energetika je založena na velkých zdrojích a silné centralizaci. Tomu odpovídají i zákony, které zatím vůbec neznají...

Aktuálně Laura Otýpková

Distribuční síť, která jde s dobou

Současná distribuční síť na území České republiky nestačí současnému rozvoji obnovitelných zdrojů. Vyplývá to ze studie, kterou...

Aktuálně Laura Otýpková

Povolovací procesy jsou komplikované a zdlouhavé

Nové obnovitelné zdroje v ČR při povolování narážejí na řadu překážek. V případě větrných i solárních elektráren, stejně tak jako...

Aktuálně Laura Otýpková

Chybějící promyšlená strategie jako součást evropské skládačky

Jednou ze zásadních překážek, které brání rozvoji solární a větrné energie na našem území, je nedostatečně rozvinutá strategie a...

Aktuálně Jiří Nezhyba

Nové nařízení EU má urychlit modernizaci větrných elektráren

Získat povolení k modernizaci dosluhující větrné elektrárny má být díky novému nařízení Rady EU mnohem rychlejší než doposud...

Aktuálně Pavla Hloušková

Co můžeme v Česku udělat pro energetickou bezpečnost a klima do roku 2030? Zdvojnásobit podíl OZE, říká nová studie

Nová studie expertů Frank Bold a portálu Fakta o klimatu ukazuje, že zdvojnásobit podíl obnovitelné energie do roku 2030 je v...

Aktuálně Karolína Gyurovszká, Frank Bold

Jak Česko ovlivní energetickou budoucnost Evropy?

V Bruselu se schyluje ke klíčovému jednání o energetické budoucnosti Evropy. Takzvaný trialog, neboli jednání mezi Evropskou...

Aktuálně Tomáš Beránek

Na fázovém měření malovýrobci prodělávají. Stačí přitom "jen" upravit vyhlášku

Dramatický dopad na návratnost investic do malých fotovoltaik má změna z roku 2011 -  přechod ze součtového na fázové měření...

Starší články

RSS