Poskytujeme vysoce etické právní služby

Chceme být příkladem byznysu, který dává smysl. Naše advokátní kancelář má přísný etický kodex a hodnoty. Jsme právníci s širokým portfoliem služeb, kteří sami podporují zelenou energetiku, odpovědný development a dobrou veřejnou správu. Zobrazit více

Specializujeme se na energetické právo, stavební právo a územní plánování a právo pro podnikání. Ročně poskytujeme služby stovkám klientů od rozvodů, přes veřejné zakázky, až po stamilionové akvizice. Za sebou máme mediálně známé soudní spory i zkušenosti s lobbyingem. Z per našich právníků pochází i návrhy zákonů, třeba toho o registru smluv. Všechny naše případy procházejí etickým posouzením. Našim klientům vždy radíme fér postupy.

Jsme tým více než tří desítek advokátů, advokátních koncipientů a spolupracujících právníků. V našem týmu najdete špičkové experty z různých oblastí práva, například bývalého člena Výboru pro dodržování Aarhuské úmluvy OSN a bývalého dlouholetého člena Legislativní rady vlády, člena expertní skupiny Evropské komise, člena Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí,  či držitele ceny Josefa Vavrouška.

Rekonstruujeme stát

Prosazujeme zákony, které omezují prostor pro systémovou korupci. Hlídáme mantinely demokracie. Zobrazit více

Prosadili jsme 5 zákonů, které systematicky omezují příležitosti ke korupci. Nyní je zavádíme do praxe, bráníme je před pokusy o výjimky a společně s veřejností a experty hlídáme, aby se vláda držela v mantinelech demokracie.

Mezi našimi prioritami je zachování přístupu k informacím, konec dotací společnostem s anonymními vlastníky, posílení pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu, konec trafik ve státních firmách nebo nezávislé vyšetřování korupce.

Hájíme právo dýchat čistý vzduch

Právní cestou tlačíme státní aparáty k účinnému řešení zdraví ohrožujícího stavu ovzduší v Česku i Polsku. Tlačíme také na postupný přerod přístupu k energetice a tím pádem odklon od největších znečišťovatelů ovzduší – uhelných elektráren. Zobrazit více

Vlivem znečištění ovzduší má na Ostravsku a Karvinsku dvakrát více dětí astma a alergickou rýmu než ve zbytku republiky. Problém znečištění ovzduší se týká nejen Ostravy, ale i Severních Čech, Prahy a Brna. 

Špatná kvalita ovzduší, vysoké koncentrace benzo(a)pyrenu a arsenu, smog a prach způsobují při dlouhodobém vystavení dýchací a kardiovaskulární potíže, rakovinu plic, nádory jater a ledvin, alergie a ekzémy. Řešení je v zájmu nás všech.

Podporujeme Občany 2.0

Hledáme a propojujeme lidi, kteří se snaží ve svém okolí něco změnit. Pomáháme jim a učíme je účinně využívat jejich práva. Zobrazit více

Vkládají svůj volný čas do toho, aby jejich obec byla otevřenější a hezčí, snaží se zachovat zdravé životní prostředí, park nebo zdroj pitné vody.

Ročně jim poskytneme více než 1 000 hodin bezplatné právní podpory v otázkách ochrany životního prostředí, korupce a nesprávného či nezákonného postupu úřadů.

Občanům 2.0 poskytujeme právní návody, vedeme pro ně online poradnu a připravujeme zjednodušující online nástroje, propojujeme je s experty z různých oborů a se studenty práv. V kauzách, které řeší, jim poskytujeme intenzivní právní podporu.

Prosazujeme odpovědnost velkých korporací

Na celosvětové úrovni prosazujeme změnu praxe a právního rámce, který upravuje to, jak se firmy chovají ke svému okolí. Éra honu za krátkodobým ziskem za jakoukoliv cenu končí. Zobrazit více

Podnikání se mění. Jeho součástí se musí stát odpovědný přístup vůči zaměstnancům, dodavatelům, místním komunitám, životnímu prostředí i celé společnosti.

Na mezinárodní úrovni jsme iniciovali projekt Purpose of the Corporation, jež si klade za cíl vést debatu, jak by měl vypadat nový systém řízení korporací. 

Participovali jsme na prosazování evropské směrnice o nefinančím reporitingu a sami jsme několika korporacím pomáhali v zavedení reportingu do praxe.

Iniciovali jsme projekt Alliance for Corporate Transparency, který vyhodnocuje aktuální praxi nefinančního reportingu a snaží se jeho kvalitu a reálné dopady posunout zase o něco dál.

Zjistěte o nás víc

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem Vás?
Možná jste Občan 2.0.?

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0.!

Přečtěte si víc

Využijte naše služby

Poskytujeme placené právní služby a bezplatnou pomoc ve veřejném zájmu.

  • O co nám jde
  • Řešíme problémy
  • Poradna
  • Zpravodaj
  • Pro média
  • O nás
  • Nabídka práce
  • Kontakt