Práva občana a fungování obce

Rádi byste se zorientovali v pojmech jako státní správa a samospráva? Zajímáte se o to, jak hospodaří obec? Chcete podat žádost o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím? Plánujete se zúčastnit zasedání zastupitelstva nebo se svým problémem vstoupit do správního řízení a nevíte, jak na to?

Odpověď na tyto otázky se může dozvědět v novém e-learningovém kurzu, který jsme vytvořili společně se spolkem Nugis Finem. Kurz je k dispozici zdarma na vzdělávací platformě nostis.org. Dozvíte se, jakými pravidly se řídí fungování obce a jaké možnosti má k dispozici občan, který chce od obce získat informace nebo s jejími orgány jedná například v rámci správního řízení. Odborným garantem kurzu je JUDr. David Hejč, Ph.D. z Katedry správní vědy a správního práva Právnické fakulty na Masarykově univerzitě, přednášky sestavili naši právníci.

Kurz je tvořen několika typy obsahů: krátké videopřednášky, myšlenkové mapy, odkazy na doplňující materiály, textová shrnutí. Ty jsou pro rychlé zhlédnutí dostupné i bez registrace. Pro registrované uživatele jsou seřazeny do harmonogramu čtyřtýdenního kurzu, který kromě videí a textových dokumentů obsahuje také testy a možnost získat po úspěšném dokončení certifikát garantovaný Masarykovou univerzitou.

Přejít do kurzu

35 lekcí a několik hodin právního know-how
duben 2019
Vytvořeno ve spolupráci s Nugis Finem a Právnickou fakultou Masarykovy univerzity
Za podpory Nadace Blížksobě