Jaké jsou zásady našeho financování?

  • 1 Neshromažďujeme zisk za účelem jeho rozdělení mezi vlastníky.
  • 2 Využíváme veškeré příjmy k zajištění trvale udržitelného prosazování cílů organizace.
  • 3 Pravidelně zveřejňujeme své aktivity i finanční toky. *
  • 4 Nejsme napojeni na žádnou politickou stranu.
  • 5 Nebereme úplatky a nenapomáháme korupci.

* Platí pro neziskovou sekci Frank Bold. Podívejte se na strukturu konsorcia.