Etický kodex

Frank Bold Society se řídí etickým kodexem neziskové organizace

  • Nepřijímáme dary od právnických osob které přímo či nepřímo porušují lidská práva, práva zaměstnanců a ničí životní prostředí.
  • Jsme programově apolitičtí, neposkytujeme ani nevyslovujeme přímou a všeobecnou podporu žádnému politickému subjektu.
  • Pracujeme na neziskovém principu, kdy cílem není shromažďování zisku za účelem jeho rozdělení mezi členy.
  • Veškeré příjmy využíváme k zajištění trvale udržitelného a co nejefektivnějšího prosazování cílů organizace.
  • Jsme transparentní a své aktivity i finanční toky pravidelně zveřejňujeme na internetových stránkách a formou výroční zprávy.
  • Jednáme v souladu s Etickým kodexem ekologických organizací, ke kterému jsme přistoupili na podzim roku 2005.
  • Řídíme se Pravidly transparentnosti neziskových organizací v rámci dárcovství a sponzorství ze strany komerčních subjektů.

V Brně dne 1.1.2006