Právo na čistý vzduch

 
Frank Bold je spoluorganizátorem projektu Právo na čistý vzduch (Right to Clean Air) spolu s německou organizací  Deutsche Umwelthilfe e.V., ve kterém společně šíří povědomí o možnostech řešení znečištění ovzduší a sami takové kroky realizují na evropské i národní úrovni. Zapojují se tak do snah EU řešit znečištění ovzduší také právními nástroji.
 
Znečištění ovzduší je stále významným evropským tématem. Zhoršená kvalita ovzduší má významné dopady na lidské zdraví, životní prostředí a klima. V Evropě každý rok předčasně umírá až 430 000 lidí v důsledku znečištěného ovzduší a náklady vynaložené na zdravotnictví ve spojení se znečištěným ovzduším šplhají do stovek miliard EUR. Evropská legislativa i judikatura potvrdila právo obyvatel na čistý vzduch, tedy právo nebýt vystaven nadlimitnímu znečištění ovzduší látkami jako oxidy dusíku (NOx) nebo polétavému prachu. 
 
Evropská komise již v členských státech zahájila řadu řízení pro porušení práva z důvodu trvajících a dlouhodobých překračování limitů kvality ovzduší pro polétavý prach a oxidy dusíku. Česká republika již také obdržela formální výzvu k nápravě současného stavu.
 

Cílem naší práce je:

  • výrazně zlepšit kvalitu ovzduší v Evropě snížením emisí,
  • podpora právních kroků na evropské a národní úrovni,
  • motivovat občany a nevládní organizace vstupovat do příslušných řízení, ve kterých se rozhoduje o kvalitě ovzduší,
  • informovat o právních otázkách týkajících se účasti na těchto procesech,
  • zlepšení přístupu k právní ochraně,
  • motivovat příslušné orgány k realizaci účinných opatření ke zlepšování kvality ovzduší,
  • podporovat odpovědné zadávání veřejných zakázek s ohledem na kvalitu ovzduší.

Veškeré činnosti jsou realizovány v rámci projektu "Right to Clean Air". Tento projekt je financován v rámci programu LIFE Evropské komise.

 

Více podrobností a informačních materiálů o tom, jakým způsobem budeme v rámci projektů vytyčených cílů dosahovat, naleznete na projektovím webu: http://right-to-clean-air.eu/

 
 
 

Stáhněte si publikaci o probíhajících žalobách, v nichž jde o znečištění ovzduší ve velkých evropských městech:

Stáhněte si projektový newsletter v českém překladu: