Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Připojte se k výzvě na podporu komunitní energetiky

Zhruba 150 miliard korun takový má být objem evropských prostředků na podporu modernizace energetiky, takzvaný Modernizačního fondu. Za tyto peníze by obce, města, kraje, developeři, malé a střední podniky, družstva, SVJ, a další aktivní občané mohli v rámci programu na podporu komunitní energetiky postavit solární panely, komunitní teplárny, bioplynové a dobíjecí stanice, a ušetřit tak spoustu peněz na účtech za elektřinu. Z celého balíku ale všem těmto aktérům půjde podle návrhu Ministerstva životního prostředí jen 2,3 miliard korun, tedy asi 1,5%.

To chceme změnit, protože věříme, že v České republice je hodně obyvatel, kteří by se do komunitní energetiky chtěli zapojit. Věříme, že zástupci samospráv, developerů, podnikatelů i různých institucí a asociací budou chtít tuto příležitost využít.

Výzva

My, níže podepsaní, jménem svým i jménem organizací, které zastupujeme a zastřešujeme, apelujeme na Vládu České republiky, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj a Státní fond pro životní prostředí: nebraňte rozvoji komunitní energetiky, podpořte samosprávy, podnikatele, developery, asociace, svazy a aktivní občany na jejich cestě za obnovitelnou energií.

V době nastávající ekonomické krize a škrtání veřejných rozpočtů, zejména pak těch dostupných krajům, městům a obcím, považujeme za krajně nevhodné omezovat i jejich přístup k finanční podpoře z evropských fondů. Přitom sám premiér Andrej Babiš v České televizi přislíbil, že výpadek rozpočtu obcí bude nahrazen prostřednictvím evropských fondů.

V návaznosti na tento příslib se ptáme, proč omezujete možnosti samospráv, podnikatelů a obyvatel získat dotace z Modernizačního fondu? 

Nesouhlasíme s tím, že Obecný programový dokument Modernizačního fondu alokuje do programu Komunitní energetika pouhých 1,5% svých zdrojů. Taková částka, představující zhruba 2,3 mld. Kč, je zcela neadekvátní k tomu, aby pokryla potřeby více než 6 000 obcí v České republice a jejich obyvatel.

Podle Evropské komise má Modernizační fond za cíl podpořit modernizaci energetiky tak, aby v roce 2050 bylo dosaženo uhlíkové neutrality, a to převážně prostřednictvím obnovitelných zdrojů energie. 

Obnovitelné zdroje energie (OZE) jsou z principu decentralizovanými zdroji energie. Jejich základní výhodou je, že dokáží vyrobit energii v místě či poblíž místa spotřeby. Právě decentralizovaný charakter OZE umožňuje občanům, malým a středním podnikatelům, obcím, bytovým domům a dalším organizacím, aby se prostřednictvím energetických komunit zapojili do využívání obnovitelné energie. 

A právě zde vidíme velkou roli měst, obcí, spolků a asociací, které se stanou místem pro koordinaci projektů  občanů, malých a středních podniků, bytových domů a dalších zájemců o účast na energetickém společenství. 

Nejedná se ale jen o výrobu obnovitelné energie pro vlastní spotřebu, komunitní energetika má podpořit i výstavbu komunitních tepláren, bioplynových stanic, dobíjecích stanic pro elektromobily či instalaci chytrých měřících přístrojů a to jak ve stávajících budovách, tak i v novostavbách. To přináší nejen zvýšení energetických úspor a nižší cenu energií, ale také posiluje energetickou nezávislost občanů. Takové projekty přitom mají nejen velký potenciál pro dosažení úspor v ekonomicky složité době a zároveň pro naplnění energeticko-klimatických cílů samospráv, ale především přispívají ke zvýšení kvality života občanů.

Nejenže tedy komunitní energetika přispívá ke snížení rizika energetické chudoby a rozvoji moderního energetického systému v zemi, ale především, představuje efektivní možnost, jak zvýšit angažovanost občanů a nadchnout je pro dosažení uhlíkové neutrality v roce 2050.

Z tohoto důvodu Vás žádáme, abyste přehodnotili rozdělení prostředků v rámci Modernizačního fondu a navýšili alokaci pro program Komunitní energetika alespoň na 4%.

Za důkladné zvážení výzvy Vám děkují níže uvedené organizace, asociace, spolky, podnikatelé či jednotlivci.


Děkujeme, že jste podpořili naši Výzvu na podporu komunitní energetiky. Výzvu odešleme Vládě ČR v příštím týdnu, a o jejím vydání budeme informovat i v médiích. Věříme, že společně se nám podaří Vládu přesvědčit, aby alokaci pro program Komunitní energetika navýšila na 4% Modernizačního fondu.

 

V případě dotazů se prosím obracejte na Karolinu Gyurovszkou
+420 777 996 837, karolina.gyurovszka@frankbold.org