Tisková zpráva

Druhý pokus Svazu měst a obcí zadat zakázku na poradenství za 46 milionů diskriminačně

Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) podruhé vypsal veřejnou zakázku na právní poradenství pro obce. Poprvé zakázku zrušil Úřad pro hospodářskou soutěž z důvodu diskriminace. Tehdy ji vyhrála advokátní kancelář KVB advokáta Stanislava Kadečky, který se SMO ČR dlouhodobě spolupracuje. I v druhém pokusu byla zakázka napsána tak, že je prakticky vyloučeno, aby ji mohla vyhrát jiná kancelář než KVB, jejímž členem je i Lukáš Váňa, bývalý dlouholetý pracovník SMO ČR. Frank Bold Advokáti dnes podali návrh na přezkoumání úkonů zadavatele ve veřejné zakázce na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ve kterém požadují opětovné zrušení celé zakázky. Spolek Oživení bude o podezřeních informovat také příslušný dotační orgán.

 „Vytvořili jsme konsorcium s právníky spolupracujícími s několika protikorupčními organizacemi s úmyslem ucházet se o zakázku, která se zabývá mimo jiné i transparentním nakládáním s majetkem obcí a začali na přípravě zakázky pracovat. V průběhu přípravy jsme to ale vyhodnotili jako zbytečnou práci.“ říká Pavel Franc za Frank Bold Advokáty. “Zadávací podmínky považujeme za protizákonné. Podali jsme námitky na SMO ČR, který je však odmítl. S jeho odůvodněním nesouhlasíme, máme ho za rozporné, a proto podáváme návrh na přezkoumání úkonů zadavatele na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.”

Veřejnou zakázku Svazu měst a obcí na právní služby v hodnotě 46 milionů korun je možné dohledat na internetu. (1) Zakázku na Právní poradenství pro Centra společných služeb obcí" už jednou ÚOHS zrušil(2) kvůli diskriminačním kvalifikačním požadavkům. Nyní je vypsána znovu s pořadovým číslem II. Zakázka je zdánlivě otevřená všem uchazečům, ale těžko v ní může uspět někdo jiný než dosavadní dodavatel, advokátní kancelář KVB. (3)

Hodnocení totiž nahrává jen subjektu, který vypracoval neobyčejně vysoký počet (až 6000) stanovisek k výkladu zákona o obcích. Písemná stanoviska k zákonům jsou denním chlebem každé právní kanceláře či poradny. Málokterá z nich jich však vypracovala tak vysoký počet k jedinému zákonu, samozřejmě s výjimkou té, která už se SMO ČR minimálně šest let spolupracuje(4) a poskytuje právní rady 2831 členům svazu. (5) Zpracovaná stanoviska se mají týkat výhradně zákona o obcích, předmětem zakázky je však poradenství i v řadě témat mimo tento zákon (například sociální péče, školství nebo územní plánování). SMO ČR navíc v podmínkách zadávacího řízení požaduje složit nebývale vysokou kauci v hodnotě 800 000 Kč, přičemž podmínky propadnutí kauce nejsou stanoveny dostatečně určitě.

Dalším důvodem podání námitek na ÚOHS je, že celá zakázka omezuje hospodářskou soutěž. Neexistuje žádný opodstatněný důvod, proč by právní služby pro více než 1600 obcí v České republice měla dodávat jedna jediná právní kancelář. „Správný postup v zadávacím řízení by tak byl, kdyby SMO ČR tuto veřejnou zakázku rozdělil na několik zakázek menších, které by poptávaly dodavatele po logických, územních celcích. Opačný postup, který zadavatel zvolil, není účelný, jelikož obce se na své právníky nemohou osobně obracet.“ Říká Pavel Franc.

Paradoxem je, že má být předmětem soutěženého právního poradenství mimo jiné oblast transparentního nakládání s majetkem obcí a hospodařební s dotacemi. Sám SMO ČR však příliš dobrý příklad nedává – ani v tomto případě, ani svým dlouhodobým vystupováním.

„SMO ČR dlouhodobě vystupuje jako kritik opatření, která mají omezit korupci a neprůhledné hospodaření s veřejným majetkem. Předseda SMO ČR František Lukl v médiích ostře brojil (6) proti zákonu o registru smluv a také rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu o možnost kontrolovat i hospodaření měst. SMO ČR je navíc příjemcem evropských dotací v řádech stamilionů, ale obcím, kterým radí, evidentně nejde moc dobrým příkladem," říká Marek Zelenka z protikorupční organizace Oživení.

O nás

Frank Bold je mezinárodní tým právníků, který se zapojuje do řešení aktuálních společenských problémů v oblastech jako odpovědnost firem, systémová korupce nebo degradace životního prostředí.

Oživení je nevládní neziskovou organizací, která prosazuje principy odpovědnosti a transparentnosti ve veřejné správě a rozvoj aktivního občanství.

Další informace:

Barbora Buchtová, PR, Frank Bold z. s. p. o., barbora.buchtova@fbadvokati.cz

Marek Zelenka, Oživení, o.s., marek.zelenka@oziveni.cz

Poznámky