Tisková zpráva

Kraj má za chyby zaplatit 140 tisíc. Chystá se je zopakovat

Kraj má na svém čtvrtečním zasedání schválit územní plán kraje, v jehož návrhu opakuje chyby zrušeného územního plánu Břeclavska.

Důvodem zrušení územního plánu Břeclavska byl kontroverzní projekt rychlostní silnice R52 (a souvisejících staveb), který před časem Nejvyšší kontrolní úřad označil za riskantní investici. Nejvyšší správní soud v odůvodnění rozsudku poukázal na to, že nebyly dle zákona porovnány všechny reálné možnosti silničního spojení Brna s Vídní. 

V krajem připravovaných Zásadách územního rozvoje se podle právníka z EPS tatáž situace opakuje. 

“Přestože je projekt R52 z Brna do Vídně přes Mikulov podle nezávislých studií i podle samotného investora Ředitelství silnic a dálnic neekonomický a v resortu dopravy na něj nejméně do roku 2030 vůbec nebudou peníze, kraj tuto variantu spojení nadále prosazuje jako jedinou možnou bez ohledu na zákony i odbornou krititku,“ říká právník Libor Jarmič.

Zároveň se podle právníka nejedná o jedinou chybu v Zásadách, s níž by mohl mít kraj v budoucnu potíže.

„Kraj se odmítl konstruktivně bavit  s tisíci občany například o velikosti průmyslových zón ve Šlapanicích, o čtyřproudové R43 vedoucí přes obydlená území a Brněnskou přehradu nebo o lepších podmínkách pro cyklisty ve městě. Budoucí vývoj nelze předjímat, ale existuje řada důvodů domnívat se, že pokud by došlo na soudy, kraj své Zásady územního rozvoje ve schvalované podobě neobhájí.“

Kraj k Zásadám obdržel od občanů celkem 180 podání, z toho 26 námitek zástupců veřejnosti . Každý zástupce veřejnosti představuje zpravidla hlas několika set občanů. Zástupce veřejnosti totiž mohl podat námitku pouze v případě, že získal podpis 500 občanů kraje, 200 občanů obce s více než 2000 obyvateli nebo 1/10 občanů obce s méně než 2000 obyvateli.

Poznámky:

(1) Poškození uplatňují náhradu škody spočívající v účelně vynaložených nákladech soudního řízení v souladu s ust. § 31 odst. 2 zákona č. 82/1998 Sb. 

(2) Text připomínek zpracovaných právníky EPS je k dispozici zde