Tisková zpráva

MŽP odmítá zveřejnit informace o dopadech těžby v Turówě na českou krajinu. Jejich zveřejnění může zabránit povolení těžby do roku 2044

Rok po uzavření česko-polské dohody o těžbě v uhelném polské dole Turów, jejíž součástí je i poskytování informací o dopadech těžby na české území, veřejnost důležité informace o vlivu dolu na podzemní vodu nemá. Ministerstvo životního prostředí relevantní data k dispozici má, ale odmítá je zveřejnit. Žádost o ně zamítlo už podruhé, tentokrát i s argumenty polského zmocněnce, ze kterých plyne, že pokud by data ministerstvo zveřejnilo, mohlo by dojít k zamítnutí žádosti o prodloužení těžby. 

Už 14. února 2022, tedy jedenáct dní po podpisu dohody o vlivu těžby v dole Turów na české území, požádala organizace Frank Bold Society o informace o podzemních vodách. V souladu s dohodou tato data česká vláda obdržela. Ministerstvo je však odmítlo poskytnout. Důvodem je právě podepsaná dohoda, ve které se česká strana zavázala, že bude poskytnutí informací bránit. České ministerstvo životního prostředí to zdůvodňuje tak, že jde o obchodní tajemství polského těžaře. Mezi tajené informace ale patří například ty, které se týkají množství vody, které do dolu teče od roku 2015, nebo o funkčnosti podzemní bariéry.

„Podle českého práva ochrana obchodního tajemství nemůže bránit v poskytnutí informací, pokud se týkají působení činnosti podnikatele na životní prostředí - v tomto případě tedy těžební činnosti společnosti PGE GiEK. Právo na informace o životním prostředí není jen součástí českého práva, ale i ústavně zaručených práv. Jejich ochrana tak musí být vyšší než u jiných zákonů. České Ministerstvo životního prostředí se nemůže dovolávat podepsané česko-polské dohody, Listina základních práv a svobod má jednoduše přednost,” komentuje právnička Petra Kalenská, expertka na kauzu dolu Turów z Frank Bold.

Už jednou přitom rozhodnutí ministerstva o neposkytnutí požadovaných informací zrušila tehdejší ministryně životního prostředí Anna Hubáčková jako nezákonné. Přesně rok od přijetí česko-polské dohody o vlivu dolu Turów na české území, tedy 3. února 2023, však ministerstvo znovu podanou žádost o informace zamítlo. Tentokrát ve svém rozhodnutí uvádí i argumenty poskytnuté polským zmocněncem z 19. prosince 2022, který k české žádosti o informace uvedl, že „zpřístupnění informací by mohlo nepříznivě ovlivnit proces povolení prodloužení těžby”. České ministerstvo tak potřebné údaje odmítá zveřejnit, přestože by mohly českým pohraničním obcím zachránit tolik potřebnou vodu. 

Zároveň Severočeské vodovody a kanalizace odmítají sdělit informace o množství zbývající podzemní vody v obci Uhelná postižené těžbou v Turówě. Přitom takové informace před podpisem dohody ochotně zveřejnily. Zachování dobrých vztahů s polskými sousedy za každou cenu vede jen k potírání základního práva českých občanů na nezbytné informace o životním prostředí. Dohoda nám, kteří se s negativními důsledky těžby potýkáme, nic konkrétního nepřinesla, naopak nás odsoudila k dalším dvěma dekádám života s těžbou v těsné blízkosti našich domovů. Teď se navíc k zatajování informací přidala i vodárenská společnost,” uvádí Milan Starec ze Sousedského spolku Uhelná.