Tisková zpráva

Občané se chtějí zapojit do přípravy územního plánu jižní Moravy

Přes 700 občanů Jihomoravského kraje dnes předalo krajskému úřadu připomínky k návrhu zásad územního rozvoje. 

Vyjádřili tak svůj zásadní nesouhlas se způsobem přípravy tohoto nového územního plánu určeného pro celou jižní Moravu. Upozorňují zejména na to, že by zásady územního rozvoje (ZÚR) měly obsahovat variantní řešení kontroverzních dopravních staveb a neměly by sloužit jako nástroj ke snadnému prosazení výstavby rychlostních silnic R52 a R43 v předem vybraných trasách.

„Občané především chtěli upozornit na problémy včas, dokud je možné návrh pružně měnit. Oprávněně požadují, aby krajský úřad nepřipravoval tak důležitý územně plánovací dokument jakým zásady jsou, bez účasti veřejnosti a aby posoudil a srovnal všechny v úvahu připadající varianty,“ vysvětluje Vendula Povolná, právnička Ekologického právního servisu, která spolupracuje s dotčenými občany a občanskými sdruženími.

Veřejnost předala krajským úředníkům připomínky v souvislosti s tím, že Rada Jihomoravského kraje včera měla schválit veřejnou zakázku týkající se zpracování návrhu ZÚR. Cena za jeho vytvoření šplhá do statisíců korun a k tomu je ještě zapotřebí připočíst náklady na vypracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj. Všechny tyto náklady bude hradit kraj. „Proto je zapotřebí, aby byl návrh zásad připraven kvalitně a zabránilo se zbytečnému plýtvání veřejnými prostředky. Včasná účast veřejnosti je jedním ze způsobů, jak zajistit, aby se zásady nestaly předmětem sporů a aby naopak byly funkčním nástrojem územního plánování,“ dodává Povolná.

Právě při přípravě ZÚR však hrozí, že se veřejnost bude moci seznámit až s konečným návrhem a připraveným vyhodnocením vlivů na udržitelný rozvoj území. „Neumím si představit, jak by kraj mohl efektivně zapracovat nějaké připomínky občanů, pokud už bude vše hotové. Veřejnost a dokonce obce tak budou mít jen minimálním možnost jak reálně ovlivnit jejich podobu, ačkoli ZÚR budou závazné pro pořizování územních plánů obcí,“ uzavírá Povolná.