Tisková zpráva

Obyvatelé Olomouce se brání proti hluku u soudu

Pět občanů Olomouce podalo dnešního dne soudní žalobu, protože už nechtějí dále trpět hlukem z automobilové dopravy. 

V žalobě požadují, aby Ředitelství silnic a dálnic zajistilo snížení hlukové zátěže na úroveň maximálních přípustných limitů.

Všichni žalobci vlastní nemovitosti v ulici Rolsberské, která patří mezi ulice nejhůře postižené nadlimitním hlukem z dopravy v Olomouci. V minulých letech podnikli řadu kroků a absolvovali řadu jednání s cílem snížit v okolí svého bydliště hluk na přijatelnou úroveň, avšak bezúspěšně.

„Podání žaloby je pro nás krajním řešením, když už nevidíme jiné možnosti, jak změnit naší neúnosnou situaci“, komentoval soudní podání jeden ze žalobců, pan Jiří Skopal. Právník žalobců Mgr. Pavel Doucha k tomu uvedl: „z právního hlediska je situace jasná. Za hluk z dopravy je zodpovědný vlastník komunikace a ten je zároveň povinen zajistit, aby nedošlo v důsledku hlukové zátěže k ohrožení práv vlastníků sousedních nemovitostí.“

Hluk z dopravy v ulici Rolsberské přitom překračuje maximální zákonem stanovené limity již mnoho let. Odborné studie přitom prokazují, že dlouhodobá expozice takto vysokým hladinám hluku vede závažném poškozování lidského zdraví.

„Nejde zdaleka jen o to, že se v noci nevyspíte. Trvalý hluk působí jako tzv. chronický stresor a přispívá výraznou měrou ke vzniku civilizačních onemocnění, jako je např. vysoký krevní tlak. Způsobuje rovněž poruchy v imunitním systému člověka, což vede k větší náchylnosti různým chorobám,“ komentoval podání žaloby Bc. Jiří Hummel, expert Ekologického právního servisu, který na podání žaloby spolupracoval.

Vlastník komunikace, kterým je Ředitelství silnic a dálnic ČR, ani orgány hygienické služby nebyly schopny prosadit taková opatření, která by hluk dopravy snížila/1. Namísto toho spoléhají na neustále odkládanou stavbu východního obchvatu Olomouce, který by měl část dopravy odvést.

„Nikdo nám nezaručí, že se zde pak natolik sníží intenzita dopravy, aby hluk poklesl pod úroveň limitů. Je nanejvýš pravděpodobné, že tomu tak nebude, neboť v našem okolí stále přibývá různých hypermarketů, které přitahují další dopravu a tím ještě zvyšují hlukovou zátěž,“ řekl k tomu pan Jiří Skopal.

Technických opatření ke snížení hladiny hluku existuje celá řada. Nový povrch vozovky může snížit úroveň hluku o 4-8 dB, což je lidskými uchem vnímáno jako snížení téměř o polovinu. Stejně účinným opatřením je omezení maximální povolené rychlosti na 30 km/h. Nejlogičtějším nástrojem ke snížení hluku je snížení intenzity dopravy, k čemuž vede vedle převedení dopravy na jiné (obchvatové) komunikace, snížení počtu jízdních pruhů a jejich zúžení.