Tisková zpráva

Soud rozhodl, že ve Velkém Meziříčí proběhne spolu s volbami i referendum o rekonstrukci náměstí

Ve Velkém Meziříčí souběžně s nadcházejícími parlamentními volbami proběhne i místní referendum o otázce rekonstrukce náměstí a přilehlých ulic. Dne 20. září o tom rozhodl Krajský soud v Brně (1). Obyvatelé města budou v referendu rozhodovat o tom, zda rekonstrukce proběhne podle architektonického návrhu, který vyhrál městem vypsanou architektonickou soutěž.

Město vyhlásilo architektonickou soutěž v dubnu 2016 s tím, že výsledný návrh bude realizován. V soutěži vyhrál projekt týmu Ing. arch. Davida Mikuláška (2), avšak namísto podepsání smlouvy následovalo nejprve rozhodnutí zastupitelstva o tom, že smlouvu s architektem chce před jejím podepsáním schválit, a poté usnesení ukládající starostovi nejednat o realizaci s autorem vítězného návrhu, ale s autorem návrhu, který skončil jako druhý.

Reakcí na uvedené usnesení zastupitelstva byl sběr podpisů pro uspořádání místního referenda, který v letních měsících letošního roku organizovala iniciativa Za Náměstí VM (3). Potřebný počet podpisů se iniciativě sice podařilo získat, ale zastupitelstvo dne 5. září 2017 odmítlo referendum vyhlásit. (4)

„Zastupitelstvo má možnost odmítnout vyhlásit referendum,“ vysvětluje právní zástupce iniciativy Pavel Černý z advokátní kanceláře Frank Bold Advokáti, „ale jen v případě, že o navržené otázce nelze místní referendum konat, například když daná věc nespadá do kompetence obce nebo je v rozporu se zákonem. V tomto případě někteří zastupitelé zdůvodnili svůj nesouhlas s referendem domněnkou, že je v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. To je však omyl, protože otázka referenda nesměřuje k tomu, komu zadat zakázku, ale zda vůbec centrum města podle vítězného návrhu rekonstruovat. Soud tento argument uznal a potvrdil jak navržené datum referenda, tak znění otázky.“

Verdikt soudu o konání místního referenda byl vydán 20. září. Žalovaná strana, tedy město Velké Meziříčí, nepodala proti rozsudku kasační stížnost. Rozhodnutí soudu je pravomocné a referendu nestojí v cestě žádné právní překážky.

Občanská iniciativa Za Náměstí VM pořádá ve středu 18. října 2017 v 10.00 hod. v salónku Hotelu Pod Zámkem ve Velkém Meziříčí tiskovou konferenci, kam jsou srdečně zváni všichni zástupci médií zajímající se o místní referendum, které se bude konat ve dnech 20. – 21. října 2017. Přítomni budou zástupci přípravného výboru pro vyvolání referenda a sekretář architektonicko-urbanistické soutěže.

Poznámky

(1) Rozsudek 67A 4/2017-93
(2) https://www.cka.cz/cs/souteze/vysledky/rekonstrukce-namesti-a-prilehlych...
(3) http://zanamestivm.cz/
(4) http://www.velkemezirici.cz/images/stories/rada_zastupitelstvo/zastupite...

Další informace:

Barbora Buchtová, Frank Bold Advokáti, barbora.buchtova@fbadvokati.cz, 604 834 922
Tomáš Bílek, Za Náměstí VM, tomasbilek.projekce@gmail.com, 608 479 083