Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Tisková zpráva

Vláda odmítla zřízení nezávislého úřadu

Vláda na svém dnešním jednání odmítla zřízení nezávislého úřadu, který by kontroloval hospodaření politických stran. Jedná se přitom o nejdůležitější bod projednávaného návrhu zákona. Bez kontroly nad dodržováním pravidel jsou navrhované změny bezzubé, tvrdí protikorupční organizace.

„Právě nezávislá a proaktivní kontrola je nezbytností. Zveřejnění informací nestačí, veřejnost nemá pravomoci získávat potřebné podklady k ověření pravosti odevzdávaných dat. Kritizovaná finanční náročnost úřadu je spíše zástěrkou – jednalo se o relativně levný úřad, který by se České republice rozhodně vyplatil a navíc mohl dohlížet i na další oblasti jako je střet zájmů či lobbing,“  říká Magdaléna Klimešová z EPS.

Stávající zákon je zcela nedostatečný, praxe financování stran kritická.

Zásadní problémy

  • Hospodaření stran je neprůhledné. Zveřejňuje se málo údajů bez podrobností. Strany získávají finance např. od anonymních firem.
  • Hospodaření stran nepodléhá důvěryhodné nezávislé obsahové kontrole.
  • Data o financování jsou pro veřejnost dostupná v jediné vytištěné kopii v Parlamentu ČR.
  • Dlouhodobě se spekuluje o černých kontech velkých stran.
  • Stávající praxe přispívá k privatizaci politiky.

Potřebnost změn dokládá nejen tvrdá mezinárodní kritika, ale především řada korupčních kauz spojená se stranickým hospodařením. Navrhovaný zákon považovaly protikorupční organizace za poměrně velký krok správným směrem a úpravy jeho stávající verze budou pečlivě sledovat.

Je totiž nutné zajistit nejen výrazné zvýšení transparentnosti, ale právě i obsahovou kontrolu spojenou s pravomocemi ukládat adekvátní sankce. A právě to je nyní v ohrožení.

„Vzhledem k odmítnutí úřadu budeme o to více požadovat doplnění dalších opatření jako je např. častá rotace či zdvojení auditorů, transparentní účty na veškeré finance stran, auditování vlastněných firem či povinnost převádět částky nad 10.000,- pouze bezhotovostně. Zároveň stále zůstává otázka, kdo by měl kontrolu provádět. Stávající kombinace auditorů a samotných poslanců je zcela nedostatečná," doplňuje Radim Bureš z Transparency International.

Níže podepsané nevládní organizace kritizují vládu za odmítnutí zřízení dohledového orgánu. Tento krok velmi výrazně oslabuje hodnotu předkládaného zákona. Odmítnutí tohoto zásadního protikorupčního návrhu znamená, že proklamované snahy o vyřešení tohoto zásadního problému naší demokracie nejsou míněny vážně.

Ekologický právní servis, Transparency International – Česká republika, Oživení, Nadační fond proti korupci, Inventura demokracie, Naši politici.