Tisková zpráva

Vládní posudek: dálnice Brno–Vídeň zbytečná

Multimiliardová rychlostní silnice z Brna do Vídně podle expertů státního Ředitelství silnic a dálnic v jedné variantě „není z čistě ekonomického hlediska životaschopná“ a ve druhé posudek „nedoporučuje navrhovanou trasu…k realizaci“.

Ekologický právní servis a Hnutí DUHA dnes proto požadovaly, aby vláda buď neprodleně začala pracovat na seriózním porovnání všech možných řešení, nebo přestala přípravu stavby financovat.

Zdrcující posudek je závěrem hodnocení, které si Ředitelství silnic a dálnic objednalo u konzultační společnosti HBH Projekt. Experti už před dvěma lety propočetli náklady a přínosy trasy od Brna před Pohořelice na Mikulov [1]. Použili přitom standardní oficiální metodiku, která se používá pro posuzování dopravních staveb. V lednu 2008 pak přidali posudek na prodloužení stávající rychlostní silnice od Břeclavi k rakouským hranicím [2].

Podle posouzení:
 • „Výsledky ekonomického hodnocení prokazují, že stavba [Pohořelice–Mikulov]…není z čistě ekonomického hlediska životaschopná…celý úsek rychlostní silnice R 52 od Pohořelic po hranice…nedosahuje z čistě ekonomického hlediska požadovaného výsledku.“
• Ale také u Břeclavi „nízké intenzity [přepravy] v žádném případě nezdůvodňují výstavbu čtyřpruhové komunikace…...zpracovatel....nedoporučuje navrhovanou trasu R55 k realizaci…připravovaný obchvat Břeclavi…doplněný z rakouské strany…splní s dostatečnou rezervou kapacity…

Studie ovšem připomíná, že mohou platit i jiné než ekonomické argumenty pro stavbu i proti ní, „které lze na peníze přepočítat jen stěží“.

Ekologické organizace i postižené obce – a také Evropská komise, která má stavbu platit – požadují, aby vláda udělala podrobné hodnocení a porovnání smysluplnosti obou tras a do té doby pozastavila utrácení peněz na projekt.

Hnutí DUHA a Ekologický právní servis ministrům vytýkají, že utrácejí stovky miliard korun na dálniční projekty, aniž by posoudili jejich účelnost, a přestože hovoří o omezování hluku a výfukových plynů z kamionů, financují stavby, jejichž hlavním cílem je právě obsluha kamionové dopravy. Zelené organizace prosazují, aby stát investoval především do přesunu zboží na železnice a do lepší veřejné dopravy.

Kompletní posudky jsou k dispozici u Hnutí DUHA a EPS.

Pavel Přibyl z Hnutí DUHA řekl: „Jsou jenom tři možnosti. Buď by měli projekt prostě zrušit a ušetřit miliardy korun. Nebo ředitelství dálnic zaplatilo za úplně špatné posudky. Nebo chtějí stavět zcela prodělečnou stavbu kvůli nějakým přínosům, které, slovy posouzení, ‚lze na peníze přepočítat jen stěží‘. Ale pak musí udělat velmi konkrétní srovnávací analýzu obou tras, jež vypočte, o jaké přínosy jde, jak velké jsou a proč se kvůli nim vyplatí pokračovat i ve finančně nesmyslném projektu.“

Barbara Kubátová z EPS řekla: „Neexistence srovnávací analýzy pro obě trasy spojení Brna s Vídní se může Ministerstvu dopravy vymstít. Z neoficiálních analýz vyplývá, že realizace R52 a dalších souvisejících dálničních staveb na Jižní Moravě by mohla oproti oficiální variantě vyjít až o 30 miliard korun dráž. Jsme přesvědčeni, že ještě není pozdě začít na skutečné srovnávací analýze obou variant pracovat. Výsledek buď potvrdí nepotřebnost rychlostní silnice v jakékoliv trase, nebo jasně ukáže, která varianta by měla dostat přednost.

Poznámky

[1] Posouzení trasy z Brna do Mikulova se skládá ze tří zpráv: 
Rychlostní silnice R 52, stavba 5204 Pohořelice–Ivaň. Ekonomické hodnocení stavby; HBH Projekt, duben 2006
Rychlostní silnice R 52, stavba 5205 Ivaň–Perná. Ekonomické hodnocení stavby; HBH Projekt, duben 2006
Rychlostní silnice R 52, stavba 5206 Perná–státní hranice ČR / Rakousko. Ekonomické hodnocení stavby; HBH Projekt, duben 2006
[2] Rychlostní silnice R 55 Břeclav, D2 – hranice ČR / Rakousko, Reinthal. Vyhledávací studie, HBH Projekt, leden 2008

Autor

B. Kubátová, P. Přibyl