Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Konec cenzury v radničních novinách

Aktuálně

Od 1. listopadu je účinná novela tiskového zákona, která zavedla nové povinnosti pro vydavatele periodického tisku územního samosprávného celku, kam spadají i radniční periodika.

Zákon nově stanoví vydavateli radničního periodika povinnost poskytovat objektivní a vyvážený obsah, poskytovat přiměřený prostor pro názor zastupitelů a dále povinnost zveřejnit doplňující informaci, pokud například redakce obdržela od zastupitele článek, ale nezveřejnila ho. Pokud vydavatel neposkytne zastupiteli dostatečný prostor, lze se zveřejnění článku domáhat soudně.

Cílem novely je zabránit nadměrné propagaci radničních koalic a jejich stran a také odstranit cenzurování postojů opozice. Oba tyto neduhy jsou u radničních periodik ne zrovna řídkým jevem, ačkoliv radniční periodika jsou financována z veřejných prostředků a měla by sloužit k vyjadřování názorů všech politických stran a hnutí zastoupených na radnici. 

Co když vydavatel přiměřený prostor pro vyjádření neposkytne?

V případě, že vydavatel neposkytl zastupiteli přiměřený prostor nebo jeho sdělení vůbec neuveřejnil, může se zastupitel písemně dožadovat uveřejnění doplňující informace. Pokud by vydavatel odmítl i dodatečné sdělení, zastupitel se může se žádostí o zveřejnění doplňující informace obrátit na soud.