Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

8. celostátní setkání Občanů 2.0

Občan 2.0

O víkendu od pátku 13. do neděle 15. června se v Moravském Krumlově potkali aktivní občané z celé České republiky na již osmém celostátním setkání Občanů 2.0.

Pozvaní účastníci, kterých letos přijelo 25 (a reprezentovali téměř dvacítku spolků a iniciativ), se různým způsobem angažují ve veřejném dění, věnují svůj volný čas zlepšování věcí kolem sebe, a podle nás si zaslouží péči a podporu. Ať už chrání stromy ve městě, zasazují se o transparentní a bezkorupční fungování radnice nebo hledají nejlepší využití veřejného prostoru, na společných setkáních jim vytváříme prostor pro výměnu zkušeností, vzájemnou podporu a navazování spolupráce.

Proto, stejně jako na předchozích sedmi setkáních, jsme i tentokrát připravili vyvážený odborný i diskuzní program. K seznamování a výměně zkušeností sloužilo několik bloků – od úvodní kuchařky inspirace a dobrých nápadů, přes debatu o fungování a udržitelnosti sítě Občanů 2.0, až po panelovou diskuzi účastníků na téma Watchdog a lokální politika - názory, hranice, hodnoty – a samozřejmě oblíbené večerní kuloáry.

Odborný program setkání jsme, jako obvykle, sestavovali tak, že jsme se účastníků nejprve zeptali, v jakých tématech by potřebovali pomoct, co je aktuálně zajímá a trápí. Výsledný program účastníkům nabídl praktické rady, jak zlepšit místo, kde žijí. 

Co se všechno musí stát, než je stavba povolena, kdy a s jakým výsledkem do toho můžou vstupovat občané? To je hutná právničina, jedna z nejkomplikovanějších právních oblastí vůbec, kterou účastníky srozumitelně provedli Libor Jarmič a Donika Zůbková, právníci Frank Bold. Tip: Velmi jednoduchou a srozumitelnou formou toto téma shrnuje také naše publikace Průvodce povolováním staveb.  

Výhody takzvané soutěže o návrh představil Ing. arch. Petr Lešek, předseda Pracovní skupiny pro soutěže Představenstva České komory architektů. Soutěž o návrh je vhodná pro všechna zadání z oblasti architektury, urbanismu, územního plánování, krajinářské architektury, stavitelství, výstavnictví a výtvarného nebo užitého umění, pro novostavby i rekonstrukce. Zohledňuje poměr komplexní kvality návrhu a ceny. Umožňuje posoudit parametry stavby a provozu. A navíc s ní bezplatně pomůže Česká komora architektů.

EIA bez iluzí – tak by se dal také nazvat blok, jehož přednášející Mgr. Jiří Bělohlávek se rekrutoval z řad Občanů 2.0. Ve své prezentaci mluvil o tom, jak se při posuzování vlivů na životní prostředí střetávají fakta s hodnotami a chybí postupy, jak v rámci posuzování s hodnotami zacházet. Přitom však oddělení faktů od hodnot a správné zacházení s hodnotami je klíčové pro dobré rozhodování.

Jediným tématem, které vystupovalo ze "stavitelské" linie byl registr smluv. Přijetí zákona o povinném zveřejňování smluv státu a veřejných institucí teď intenzivně řeší Rekonstrukce státu. Jitka Kmošková nám přišla představit jeho praktické využití pro malé i větší obce a aktuální stav jednání o zákonu. Podívejte se, jak snadné je do již existujícího registru vložit smlouvu.

Děkujeme všem prezentujícím i účastníkům, kteří opět vytvořili skvělou atmosféru, sebe navzájem i nás nabili inspirací a elánem do další práce a znovu nám dokázali, že setkávat se má smysl.

Děkujeme také donorům - Ministerstvu vnitra ČR a Konrad Adenauer Stiftung za podporu setkání.

Přečtěte si více o projektu Občan 2.0.