Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Michal Kuk

Legal Help Engineer, Legal Designer, AI Implementer, Human being

Často vydávané zvuky: „Co to je?“, „Proč to nefunguje?“, „Proč to funguje?“, „Úplně nevím, ale něco vymyslíme“, „Proč?“, „Hmm… Zajímavé“.

Michal je od roku 2018 pravidelně pozorován ve Frank Bold. Převážně ve dne a nejčastěji v neziskové oblasti. V dolinách Servisu pro občany hledá Michal cesty jak vhodně skloubit právo, design a moderní technologie a pomáhat tak posunout poskytování právního poradenství. Druhové kognitivní schopnosti projevuje vytvářením nástrojů, díky nimž budou služby poradny uživatelský přístupnější, chytřejší a více nápomocné.

Od roku 2023 mezi potravu zařadil i nástroje umělé inteligence, především jazykové modely. Michal navrhuje a vytváří testovací webové aplikace, interní nástroje a hledá cesty, jak technologii smysluplně využít v poradenství i službách.

Vedle výskytu ve Frank Bold byl Michal pozorován rovněž na území právnické fakultě UK, kde se účastní doktorského studia. Věnuje energii zkoumání toho, na jaké překážky lidé narážejí stran přístupu k právu a spravedlnosti a jak jim předcházet. Tato aktivita bývá naopak častěji pozorována v nočních hodinách.

Michal vykazuje i některé druhově netradiční chování. V minulosti byl pozorován ve snaze naučit se žonglovat s pěti míčky. Tato snaha nicméně skončila neúspěchem, kdy nejenže nedokázal nahromadit potřebných pět míčků, ale navíc ztratil jeden ze tří, které již měl.

Obecně se jedná o poměrně všestranný druh, který je dobře adaptovatelný na nové prostředí.

https://www.linkedin.com/in/kukmichal/

Michal Kuk

zpět na celý tým