ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Lukáš Prnka komentuje žalobu Prostějova na Jakuba Čecha

Z médií

Obyvatel Prostějova Jakub Čech upozornil, že podle zápisu z jednání rady města jeho primátorka neohlásila střet zájmů, když se hlasovalo o uzavření nájemní smlouvy mezi městem a soukromou školou, kde je její manžel ředitelem. Jakub Čech označil primátorku za malého Babiše" a město na něj následně podalo trestní oznámení. O kauze informovala řada médií. Deník v této souvislosti oslovil také našeho právníka Lukáše Prnku, který je toho názoru, že žaloba ze strany města v daném případě nedává smysl:

„Dle mediálně prezentovaných vyjádření paní primátorky byla dehonestována v očích veřejnosti” ona sama, nikoliv město Prostějov jako takové. Proto předpokládáme, že by měla paní primátorka, pakliže se domnívá že byla poškozena její pověst, postoupit příslušné právní kroky jako soukromá osoba. Domáhat se odškodnění jako právnická osoba, tedy coby město, nedává v tomto směru smysl, jelikož městu žádná újma v tomto směru nevznikla."