Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Pavel Černý diskutuje v ČT o přijatých ZÚR JMK

Z médií

Krajské zastupitelstvo včera přijalo dlouho zpracovávané Zásady územního rozvoje (ZÚR) Jihomoravského kraje (JMK). ZÚR jsou územně plánovacím dokumentem nadřazeným územním plánům obcí. Vymezují plochy a koridory pro záměry, jejichž význam přesahuje jednotlivé obce, typicky silnice.

V roce 2012 byly ZÚR JMK soudem zrušeny na základě podnětu skupiny obcí, které namítaly, že při sestavování dokumentu nebylo dostatečně posouzeno, jaké bude jeho realizace mít vlivy na životní prostředí a zdraví obyvatel. Šlo zejména o velké dopravní stavby, které plán umisťoval do území již tak nadlimitně zatíženého hlukem. Žalující obce před čtyřmi lety zastupovali Frank Bold advokáti (tehdy Šikola a partneři). Jak posuzujeme současné ZÚR JMK?

Podle advokáta Pavla Černého je problematické, že kraj ponechal některé důležité dopravní stavby v tzv. územní rezervě. Jejich konkrétní trasování tedy rozhodnou až dodatečné studie. Obce, na jejichž území je některá z variant naplánovaná, tím pádem nemohou plánovat žádné zásadnější kroky ke svému rozvoji, dokud nebude umístění silnic rozhodnuté. To je však záležitost roků. I proto některé dotčené obce plánují napadnout ZÚR u soudu.

V diskusi v pořadu Události v regionech Pavlu Černému oponovala vedoucí odboru územního plánování JMK Eva Hamrlová, podle níž krajský úřad udělal vše, co bylo v jeho silách, aby ZÚR u soudu obstály. Podívejte se na záznam diskuse na webu ČT.