Pavel Černý prezentuje projekt Právo na čistý vzduch na pracovní skupině Aarhuské úmluvy

Aktuálně Eliška Beranová, Frank Bold

Minulý měsíc proběhlo dvanácté setkání pracovní skupiny k otázkám přístupu ke spravedlnosti při Aarhuské úmluvě, kde náš advokát Pavel Černý prezentoval průběh a výsledky našeho dlouhodobého úsilí o účinnější ochranu ovzduší v České republice.

Prvním krokem v našem postupu bylo zajistit, aby stát vydal dokumenty, jejichž cílem je co nejrychlejší snížení znečištění v postižených oblastech. To se nám po pěti letech práce podařilo v roce 2016, kdy byl na základě rozsudku Nejvyššího správního soudu vydán krátkodobý akční plán pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Téhož roku Ministerstvo životního prostředí na základě nového zákona o ochraně ovzduší vydalo...

Pokračovat ve čtení

Aktuálně Pavel Černý

Nešťastné rozhodnutí Nejvyššího soudu v otázce náhrady občanů za znečištěné životní prostředí

Tento týden jsme obdrželi zamítavé rozhodnutí Nejvyššího soudu v jednom z pěti případů, kde zastupujeme občany žádající po státu náhradu za znečištěné životní prostředí, konkrétně za dlouhodobě nadlimitně znečištěné ovzduší v ostravské aglomeraci. Rozhodnutí Nejvyššího soudu považujeme za obzvlášť nepodařené a zvažujeme podání Ústavní stížnosti, neboť soud ve svém rozhodnutí opomenul většinu argumentů dovolání a naopak se odkázal na argumenty, které dovolání neobsahovalo.

Z médií Michaela Žůrková

Respekt o naší žalobě na MŽP ve věci újmy na zdraví v důsledku špatného ovzduší

V březnovém čísle Respektu najdete rozhovor s naší ostravskou klientkou, kterou zastupujeme v žalobě proti Ministerstvu životního prostředí. Na webu Respektu naleznete také doplňující rozhovor s naším advokátem a autorem žaloby Pavlem Černým.

Z médií Eliška Beranová

Bydlíte v Radvanicích? Tak co chcete...

Reportéři České televize se zaměřili na původ znečištění ovzduší na Ostravsku a mluvili i s žalobkyní, kterou ve sporu se státem zastupují právníci Frank Bold. Podle ní jsou nadlimitní koncentrace škodlivin jsou na Ostravsku vnímány jako normální stav. „Bydlíte v Radvanicích? Tak co chcete,“ řekl jí prý lékař na otázku po příčině rakoviny plic, kterou se v jejím případě naštěstí podařilo vyléčit. Žalobou se zatím zabývá prvoinstanční soud, ústní projednání doposud nebylo nařízeno.

Z médií Kristýna Vojtíšková

Nedej se o případu Elektrárna Chvaletice

Elektrárna Chvaletice by mohla plnit zákonné emisní limity, ale nechce, raději ušetří. S tímto přístupem elektrárna dlouhodobě funguje v režimu permanentních výjimek a vypouští do vzduchu mnohem více škodlivin (zejména jedovaté rtuti), než je s dněšními technologiemi nezbytné.

Starší články

RSS