Online konference BOLD FUTURE: Směle o budoucnosti udržitelného stavitelství

Už 27. dubna a 11. května se uskuteční první dvě části z cyklu online konferencí, na které vás zve Frank Bold spolu s partnery.

Do českého prostředí přichází sílící světový trend - udržitelné stavitelství. Nová výstavba se začíná koncipovat v širších souvislostech, klade se důraz na chytré umisťování budov do území a k lokálním podmínkám se přistupuje citlivěji. Očekávání a nároky na stavební projekty se v souvislosti s transformující společností, proměnou ekonomiky, novými technologiemi a environmentální krizí dramaticky mění a udržitelnost se stává základním předpokladem, nikoliv mimořádností.

...

Pokračovat ve čtení

Aktuálně Laura Otýpková

Právní jistota a finanční podpora: italský recept pro energetické komunity

Pravidla pro energetické komunity v Itálii stanovuje od začátku března nový zákon. Vymezuje jejich postavení na trhu s elektřinou, hlavní práva a povinnosti, daňové výhody i možnosti finanční podpory. Italská právní úprava může být inspirací i pro Českou republiku. Energetická společenství by totiž měla být zahrnuta v novém energetickém zákoně, který v ČR právě připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Z médií Pavla Hloušková

Ředitel Frank Bold Pavel Franc v rozhovoru pro Ekonom: Byznys je už k ekologii vstřícnější. Zjistil, že v tom jsou peníze

O způsobu vedení společnosti, která kombinuje byznysový přístup s odpovědností vůči společnosti i trendu udržitelnosti mluvil v rozhovoru pro Ekonom advokát a ředitel Frank Bold Pavel Franc.

Aktuálně Karolina Gyurovszká

Debata ukázala politickou podporu komunitní energetice. Jde jen o prázdné sliby?

V úterý, 23. března proběhl webinář se zástupci jednotlivých politických stran na téma “Jak rozdělit miliardy z Modernizačního fondu?” pořádaný serverem EURACTIV, který politikům nabídl mnoho příležitostí k diskuzi. Úvodní slovo měl náměstek ministra životního prostředí, Jan Kříž, který ochotně vysvětloval přístup svého ministerstva i Státního fondu životního prostředí nejen k nastavení Modernizačního fondu, ale i dalších, chystaných fondů. I přes svůj vstřícný a pragmatický postoj byl od politiků všech stran vystaven poměrně silné kritice, která se ale zdála býti směřována spíše na chyby v politických rozhodnutí vlády než jednotlivých úředníků.

Aktuálně Eliška Beranová

Jak zachovat členům energetického společenství zákaznická práva?

Komunitní výrobu energie prostřednictvím energetických společenství má umožnit nový energetický zákon, který aktuálně připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Energetická společenství na úrovni bytových domů, sídlišť, obcí, i krajů se budou moct věnovat řadě činností od výroby elektřiny přes její skladování až po poskytování flexibility sítě.

Starší články

RSS