Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Lesní mateřská škola Sýkorka a Lesní klub Medlánka

Frank Bold je zřizovatelem Lesní mateřské školy Sýkorka v Brně-Mokré Hoře a Lesního klubu Medlánka

Sýkorka je nejdéle působící lesní mateřská školka v Brně. Funguje od března 2011, v roce 2016 k ní přibyl ještě Lesní klub Medlánka. Lesní školka a klub poskytují výchovnou a vzdělávací péči dětem ve věku 3 až 7 let. Většina aktivit se odehrává venku, za každého počasí.

Nabízíme

  • celoroční vzdělávací a výchovnou péči dětem od 3 do 7 let, zaměřenou na harmonický tělesný i duševní rozvoj pobytem v přírodě
  • jednu třídu pro 16 dětí, od pondělí do pátku, od 8:00 do 16:30 hodin (včetně oběda)
  • pestrý a vyvážený program ve velké zahradě a v přilehlém lese, se zázemím vytápěné zděné chaty, maringotky a zastřešené verandy
  • podněty pro všestranný rozvoj (hudební, výtvarná, dramatická činnost, enviromentální výchova, předškolní příprava, výlety za poznáním)
  • výuku inspirovanou waldorfskou pedagogikou, kterou zajišťují zkušení pedagogové, uplatňující metodu Respektovat a být respektován
  • Více na http://sykorka.frankbold.org a http://medlanka.frankbold.org. Nebo také v sociální síti: Sýkorka na Facebooku, Medlánka na Facebooku.

Kontakt pro rodiče

MVDr. Barbora Bártová – 734 440 605, sykorka@frankbold.org, hovory nejlépe Po a St 9-11 hod., SMS kdykoliv

Mgr. Zuzana Literáková – 606 961 232, medlanka@frankbold.org