Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Spolupráce s VŠ

Podílíme se na výuce práva na vysokých školách. Studentům předáváme znalosti práva životního prostředí a souvisejících témat na živých případech, a s využitím zkušeností z praxe.

Naše výuka probíhá formou tzv. právní kliniky - prakticky orientovaná výuka práva. Studenti se setkávají s reálnými situacemi, například návštěvují úřady, činí právní úkony, nahlíží do spisu, apod. To vše za podpory zkušených lektorů, kteří působí v praxi. 

Ekoinkubátor

Fakulta sociálních studií a Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity

V rámci projektu Ekoinkubátor si studenti mohou vymyslet a sestavit vlastní podnikatelský plán v oblasti „zeleného“ podnikání. Předáváme jim právní know-how pro podnikání a poskytujeme právní pomoc třem nejlepším podnikatelským záměrům.

Lidská práva v aplikační praxi

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Skupina studentů pracuje na řešení konkrétního právního problému vyplývajícího z živé kauzy Franka Bolda. Pod vedením vyučujících z fakulty případ řeší a konzultují s právníkem z Frank Bold a podílejí se tak na jeho řešení.

Právní klinika

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Podílíme se na výuce předmětů Profesní etika, Environmental Law Education a Klinika stavebního práva. Zajišťujeme praxi studentům Kliniky stavebního práva a Environmentální právní kliniky a staráme se o rozvoj jejich klíčových kompetencí i profesních dovedností.

Partnerství, na kterých jsme se podíleli

Frank Bold byl partnerem projektu Dlouhodobé partnerství výzkumu, praxe a výuky práva. (reg.č. CZ.1.07/2.4.00/17.0044, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě)

Záměrem projektu je na základě různorodých aktivit vytvořit trvalé sítě mezi různými partnery brněnské právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, jinými fakultami univerzity a jejich absolventy (zejména lékařství a mediálních studií), nevládními právnickými organizacemi, advokáty poskytujícími pro bono služby, orgány veřejné správy. Cílem je posílení vazeb a komunikace mezi praxí, výukou a výzkumem v oblasti práva i mezi odborníky různých profesí a inspirace ke vzniku partnerství nových.

Frank Bold byl také partnerem projektu Teorie - dovednosti - praxe: inovace studia práva (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0198 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost).

Cílem projektu je umožnit studentům PrF MU se zájmem o právní ochranu lidských práv a veřejných zájmů rozšířit si své znalosti o zkušenosti a právní nástroje využívané NNO, a to se zaměřením na ústavněprávní argumentaci.