Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Nabídka práce

 • Volná místa
 • Manažer/ka strategického projektu a networker/ka

  Rozšíření polského uhelného dolu. Ztráta podzemní vody. Pomoc obcím v Libereckém kraji snížit dopady na jejich území. Chceš být u toho? Projektové řízení, komunikace a navazování spolupráce jsou pro tebe hračkou? Pak hledáme do týmu Franka Bolda právě tebe!

  Jaký bude mít tvoje práce smysl a dopad?

  Připravuje se rozšíření velkého polského hnědouhelného dolu Turów, dobývací prostor dolu se má podle plánů posunout až téměř k česko-polské hranici. Potenciální negativní vlivy tohoto záměru na životní prostředí zejména Libereckého kraje jsou velmi významné, obce v českém pohraničí už nyní vlivem těžby postupně ztrácejí podzemní vody.

  • Budeš strategicky pracovat na tom, aby byly negativní dopady co nejmenší.
  • Pomůžeš české straně s aktivní účastí v povolování rozšíření těžby v dolu Turów.
  • Budeš vytvářet podmínky pro zlepšení pozice při vyjednávání s Polskem ohledně řešení úbytku podzemní vody.

  Co bude hlavní náplní tvé práce?

  Společně vytvoříme ucelenou strategii a projekt k jejímu dosažení. Ty pak budeš zodpovědný/á za realizaci projektu a dosahování stanovených cílů. Přitom budeš jednak koordinovat zapojené kolegy – právníky, kteří budou dodávat odborné vstupy, jednak budeš sám nebo sama realizovat komunikační a networkingové aktivity.

  Budeš komunikovat s obcemi postiženými ztrátou podzemní vody, krajskými politiky, ministerstvem, experty a partnery. Budeš jim představovat, jaké mají možnosti a jaké právní nástroje můžou využít, a komunikovat s nimi při realizaci strategie a projektu. To bude zahrnovat cestování do postiženého regionu, časté telefonování a schůzky, organizování pracovních setkání a workshopů, veřejné vystupování a prezentování na takových setkáních, okrajově i komunikaci s médii.

  Chceme právě tebe, když …

  • chceš pomoct s řešením významného problému a přispět k pozitivní změně,
  • zvládneš řídit projekt a pohlídat, že se domluvené věci dějí v ujednaných termínech a kvalitě – máš už také s projektovým řízením nebo koordinací lidí a aktivit zkušenost,
  • rád/a komunikuješ s lidmi, dokážeš snadno navazovat kontakt a spolupráci, oslovovat i neznámé lidi a získávat je pro věc,
  • dokážeš plánovat strategii projektu i kreativně věci přeplánovat, když se objeví nové příležitosti nebo se ukáže, že to nějakou cestou nejde,
  • zvládneš angličtinu nejméně na komunikativní úrovni.

  Podívej se, jak se ve Frank Bold pracuje a kdo jsme, na našem profilu na COCUMA.

  Co u nás najdeš?

  • Full-time pozici v Brně nebo v Praze (s možností domluvy na 0,8 úvazku).
  • Práci na ročním projektu. V případě, že to bude na obou stranách fungovat, budeme hledat další možnosti tvého zapojení.
  • Smysluplnou práci, neformální pracovní prostředí a skvělý tým, příležitost se potkat se zajímavými projekty a lidmi, prostor k růstu a velkou míru svobody v práci.

  Uzávěrka přihlášek je 7. 7. 2019. Navazovat budou telefonické pohovory. Ústní kolo pro pozvané uchazeče proběhne 18. 7. 2019 v Brně.