ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Polsko brání zveřejnění informací o odtoku vody do dolu Turów. České Ministerstvo životního prostředí kvůli tomu čelí správní žalobě

Aktuálně

Po více než dvou letech od uzavření česko-polské dohody o těžbě v dole Turów polská strana stále odmítá zveřejnění některých dat navzdory tlaku ze strany českého Ministerstva životního prostředí. Na ministerstvo teď kvůli tomu míří správní žaloba Frank Bold, a věc tak posoudí nezávislý soud.

Česká republika potažmo Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje pravidelně všechna data vyjma těch, které polská strana považuje za obchodní tajemství. K informacím, o které opakovaně žádala expertní skupina Frank Bold už od uzavření česko-polské dohody v roce 2022, patří zejména informace o podzemní bariéře a posouzení její tehdejší funkčnosti, dále výsledky monitoringu podzemních vod ze všech vrtů v blízkosti podzemní bariéry z let 2015-2021 (včetně umístění těchto vrtů), a informace o přítoku vody do dolu Turów a objemu jejího čerpání, včetně mapových podkladů. Ministerstvu životního prostředí však ve zveřejnění dat brání polská strana, podle níž jsou tyto údaje obchodním tajemstvím těžební společnosti PGE. 

Nyní tak bude na Městském soudu v Praze, aby rozhodl, zda v této věci převažuje české právo, nebo mezinárodní dohoda, a zda jsou požadované informace obchodním tajemstvím, jak uvádí polská strana. Pro toto posouzení bude podstatné zejména to, zda mají informace konkurenční významnost a zda jsou finančně ocenitelné.

Dlouhodobě usilujeme o zveřejnění informací, které veřejnost potřebuje znát pro to, aby mohla efektivně bránit podzemní vodu, která jim zatím odtéká do dolu Turów. Věříme, že nyní se Ministerstvu životního prostředí otevře cesta, jak se s polskou stranou dohodnout a informace zveřejnit,” uvedla právnička Laura Otýpková z expertní skupiny Frank Bold

Dohodu o těžbě v dole Turów uzavřela Česká republika s Polskem 1. února 2022. Ochrana podzemní vody proti jejímu odtoku do dolu přitom byla jedním z jejích hlavních bodů. 

Dne 14. února 2022 požádal Frank Bold o údaje, které Česká republika získala podpisem dohody, zejména: 

  • výsledky monitoringu podzemních vod ze všech vrtů v blízkosti podzemní bariéry z let 2015-2021, včetně umístění monitorovacích vrtů,
  • informace o podzemní bariéře a posouzení její tehdejší funkčnosti,
  • informace o přítoku vody do dolu Turów a objemu jejího čerpání, včetně mapových podkladů. 

Dne 3. srpna 2023 Frank Bold požádal o další údaje, zejména: 

  • nově vzniklé informace o hladinách podzemních vod a přítoku vody do dolu Turów za období od podání předešlé žádosti.

Výše uvedené údaje byly polskou stranou označeny jako obchodní tajemství. MŽP proto uvádí, že nemůže některé tyto informace zveřejnit. Informace o stavu podzemních vod zveřejňuje na svých webových stránkách Česká geologická služba.