Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Natáčení videa na zasedání zastupitelstva

1. Jaký konkrétní předpis dovoluje (nezakazuje) natáčení videa na veřejné schůzi zastupitelů obce? Zasekli jsme se u výkladu "práva na ochranu osobnosti" speciálně definici toho, co je a co není "projev osobní povahy“.
2. V jednacím řádu zasedání zastupitelstva nemáme uvedeno, že budeme zaznamenávat hlasování jednotlivců do zápisu ze schůze. Můžeme toto hlasování jednotlivců zveřejnit jako občané, pokud si jednotlivé hlasy při hlasování zjistíme?

Tento dotaz byl vyřešen dne 17. 3. 2009. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Jak jste již sám poznamenal, v případě nahrávání zasedání zastupitelstva obce je v rozporu několik práv, která jsou dokonce zakotvena v ústavním systému České republiky, konkrétně v z.č. 2/1993 Sb., listina základních práv a svobod, kde jsou v článku 10 upravena práva na ochranu osobnosti (dále pak upraveno v z.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník), v článku 17 je pak zmíněno právo na informace.

V tomto ohledu lze spor vnímat jako střet dvou základních ústavních práv, který je ovšem v české judikatuře již upraven díky rozhodování Ústavního soudu. Usnesení sp.zn. III. ÚS 11/04 ze dne 17.2.2005 (přístupné z http://nalus.usoud.cz/) se zabývá nejen výkladem střetu práv, tak jak jsou definována v Listině základních práv a svobod, ale také vykládá příslušná ustanovení (zejména §§11 a 13) občanského zákoníku:
„Ve vztahu k osobám veřejně známým, či politicky činným Ústavní soud vychází z přesvědčení, že právo kritiky, zakotvené v čl. 17 odst. 2 Listiny a čl. 10 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, které je neoddělitelnou součástí svobody projevu a práva na informace, musí respektovat rovnováhu mezi tímto právem a osobnostními právy konkrétního subjektu a nemůže překračovat určité hranice spojené s atributy demokratické společnosti. Takto vymezené mantinely ve vztahu k fyzické osobě, která jedná či vystupuje jako "veřejná osobnost", jsou širší, než ve vztahu k osobě soukromé. Toto nazírání není důsledkem jakési "degradace" ochrany osobnostních práv politika, ale je přirozeným důsledkem jeho rozhodnutí učinit své jednání předmětem veřejné pozornosti, čímž se samozřejmě politik vědomě vystavuje pozorné a ne vždy objektivní kontrole svého jednání a chování, a to jak ze strany svých voličů či členů stejné politické strany, tak, a to zejména, ze strany politické opozice, novinářů i všech občanů. Nevyhnutelnou stránkou výkonu veřejné funkce je tedy nutnost větší míry tolerance k negativním postojům či hodnocením, kterým se osoba veřejně činná vystavuje přijetím této funkce, a nikoli v neposlední řadě i srozumění takové osoby se snášením důsledků vyvozených z její společenské a poltické odpovědnosti. Zda je skutečně ochotna konkrétní fyzická osoba tyto nepříjemné stránky svého postavení snášet či nikoli záleží na jejím vlastním uvážení.“

S ohledem na toto rozhodnutí Ústavního soudu je pak zřejmé, že členové zastupitelstva, jež se brání nahrávání zasedání s ohledem na svá osobnostní práva nemají pro svá tvrzení vzhledem k výkonu své funkce (který je navíc zcela dobrovolný a vědomý) oporu ani v zákoně, ani judikatuře České republiky.

Konkrétní judikatura, která by explicitně upravovala možnosti pořizování audio či audiovizuálního záznamu při jednání zastupitelstva obce, zatím vytvořena není.

Obecně platí, že pořizování záznamu není zákonem zakázáno, tzn. podle článku 2 odst. listiny základních práv a svobod: „Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“

Navíc zasedání zastupitelstva je vždy veřejné (§93 odst. z.č. 128/2000, o obcích) a přítomná veřejnost si na něm může pořizovat dle komentáře k tomuto ustanovení poznámky, způsob není upraven, pouze toto pořizování poznámek/záznamu nesmí zasedání zastupitelstva rušit.

Z výše uvedeného vyplývá, že tomu, abyste mohli pořizovat audiovizuální záznam z jednání zastupitelstva nebrání žádná zákonná úprava ani ochrana osobnostních práv zastupitelů obce.

Ohledně Vašeho druhého dotazu je odpověď obdobná a vychází ze stejných pravidel– občané si mohou pořizovat jakýkoliv záznam z jednání zastupitelstva, tzn. i hlasování zastupitelů (a následně jej zveřejnit).

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty