Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Vzor

Námitka podjatosti úřední osoby

Pro jakou situaci je vzor vhodný

Vzor využijí fyzické osoby i spolky, pokud se dozví o podjatosti úřední osoby ve správním řízení. Podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je úřední osobou každý, kdo se bezprostředně podílí na výkonu pravomoci správního orgánu. Taková osoba bude podjatá, pokud má s ohledem na svůj vztah k předmětu správního řízení, účastníkům řízení nebo jejich zástupcům zájem na tom, jak řízení dopadne (podrobněji k důvodům podjatosti níže). Důvodem podjatosti nemůže být samotná skutečnost, že úředník je ve služebním nebo zaměstnaneckém poměru k územně samosprávnému celku. O podjatosti rozhoduje představený – tj. služebně nadřízený příslušné úřední osobě. Námitku podjatosti je potřeba podat bezodkladně, jakmile se o podjatosti účastník řízení dozví. K později podané námitce podjatosti se nepřihlíží.

Jak vzory používat

  • Ka každému vzoru je vypracován též manuál s doprovodnými informacemi k vyplnění vzoru.
  • Samotná šablona vzoru obsahuje pole, které je třeba vyplnit. Zároveň obsahuje různé varianty obsahu, tam, kde je to třeba.
    • Varianty obsahu - pokud jsou přítomny - jsou vložitelné pomocí rychlých částí. Či dohledatelné v manuálu.
  • Formáty .doc a .odt neobsahují formulářové prvky k jejich použití tedy obzvláště doporučujeme využít manuál.

Kde nalézt další informace

Podrobnější informace k podjatosti úředních osob ve správním řízení najdete v našem manuálu:

Zaslat na e-mail

Odkaz ke stažení Vám zašleme na e-mail spolu s komentářem, jak jej správně využít a na co si dát pozor.

Probíhá odeslání.

Úspěšně odesláno. Raději zkontrolujte i složku "spam".

Někde nastala chyba, zkuste to prosím znovu.