Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Kristýna Zahálková

Právnička týmu Právní poradny

Frank Bold je jako magnet. Přitahuje lidi, kteří sdílí společné hodnoty a odhodlání měnit svět k lepšímu. Přitáhl si i mě a jsem za to ráda nejen pro smysluplnou práci, kterou dělá(m), ale i pro značnou míru svobody, kterou mi jako zaměstnavatel dává.“

Kristýna vystudovala pražskou právnickou fakultu. Svůj roční zahraniční studijní pobyt, zaměřený na právo životního prostředí, strávila na University College Cork v Irsku, kde se naučila v dešti vyhlížet duhu. Na Katedře práva životního prostředí pražské právnické fakulty také úspěšně složila rigorózní zkoušku. Pracovala v advokacii, ale časem se nechala přitáhnout zpět do Franka, kde působila už při studiích jako stážistka.

Ve Frankovi má na starosti právní poradnu pro aktivní občany. Za pomoci stážistů spravuje manuály a vzory na webu, vymýšlí a zpracovává nová témata a odpovídá na individuální dotazy. Vedle obsahové stránky klade důraz na to, abychom informace předávali co nejsrozumitelněji a nejpraktičtěji. Je příznivcem krátkých vět, odrážkových seznamů, tabulek, příkladů a také interaktivních právních průvodců, pro které připravuje podklady.

Zajímá se o mediaci a ve volném čase nejraději uniká od monitoru počítače do lesů, na hory a k vodě. 

Kristýna Zahálková

zpět na celý tým