Pomooc! Jak to tady funguje?

Díky podpoře donorů můžeme bezplatně radit aktivním občanům, kteří se věnují kauzám ve veřejném zájmu. Jedná se o případy týkající se ohrožení životního prostředí, špatného fungování státní správy, korupce či obecně rozvoje obce. Neřešíme dotazy a problémy, co se dotýkají pouze jednotlivců a jejich zájmů. Pomáháme těm, kteří hledají cesty, jak zlepšit stav a napravit nespravedlnost týkající se více lidí lidí nebo s dopadem na životní prostředí.

Co spadá pod veřejný zájem?

Pod veřejným zájmem rozumíme kauzy, které dopadají na širší okruh lidí a nikoli pouze na jednotlivce. Nejčastěji řešíme problémy týkající se jednotlivých obcí či komunit. Pokud řešená situace dopadne pouze na jednotlivce, nejedná se o záležitost ve veřejném zájmu ani v případě, že původcem problému je stát. Jakkoliv jsou takové situace tíživé, naše poradna se na ně nezaměřuje. Můžete si případně projít konkrétní příklady situací, které řešíme, a které nikoli.

Jak najít v poradně odpověď?

 1. Nejrychlejší způsob je projít si návody a vyřešené případy. Hledejte podle tématu a podívejte se, jestli už se někdo na něco podobného zeptal.
 2. Nenašli jste? Potřebujete radu na míru? Položte nám individuální dotaz prostřednictvím formuláře.

Jak pomůžeme

 • Poskytneme právní analýzu
 • Představíme možná řešení
 • Doporučíme další postup
 • Okomentujeme připomínky, námitky, podání
 • Odkážeme vás na další zdroje informací
 • Poskytnout vzorový dokument

 

Co neděláme

 • Radit ve věci podání žalob
 • Vstupovat do konkrétních sporů
 • Poskytovat komplexní právní služby
 • Radit osobně
 • Ručit za úspěch ve věci

Řešení mimo naší poradnu

Placené služby

Jestliže váš dotaz nespadá do oblasti veřejného zájmu nebo vyžaduje komplexní právní služby, obraťte se na advokátní kancelář Frank Bold Advokáti, která v rámci konsorcia Frank Bold poskytuje placené právní služby. Případně si můžete dohledat konkrétního advokáta, který by se vašemu případu mohl věnovat v seznamu advokátu vedeného u České advokátní komory.


 

Bezplatné poradenství

Potřebujete využít bezplatného právního poradenství, avšak vaše situace nespadá do toho, čemu se věnuje naše poradna?

Můžete se pokusit obrátit na některou z poraden uvedených na této stránce.

Vyhrazujeme si právo zcela odmítnout poskytnutí právní pomoci či rady.