Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Pomooc! Jak to tady funguje?

Chcete chránit životní prostředí ve svém okolí? Zajímá vás, kam jdou obecní peníze nebo jestli se můžete vyjadřovat na zasedání zastupitelstva? Pak jste tu správně. 

Díky podpoře donorů můžeme bezplatně radit aktivním občanům, kteří ve veřejném zájmu řeší případy ohrožení životního prostředí, špatného fungování státní správy či korupce. To znamená, že jim nejde jen o jejich soukromou věc, ale hledají cesty, jak zlepšit něco, co se týká velkého množství lidí nebo má velké dopady na životní prostředí. 

Jak najít v poradně odpověď? 

 • Nejrychlejší způsob je projít si návody a vyřešené případy. Hledejte podle tématu a podívejte se, jestli už se někdo na něco podobného zeptal.
 • Nenašli jste? Potřebujete radu na míru? Popište nám svůj problém do formuláře.
 • Do 5 dnů se vám ozveme zpět. 
 • Na zodpovězení dotazu máme vyčleněných 5 hodin právní práce. Dotaz si vezme na starost student práv pod supervizí právníka. Odpověď vám pošle do 10-20 dnů (podle složitosti). 

Co přesně pro vás můžeme udělat? 

 • poskytneme právní analýzu 
 • představíme možná řešení a zhodnotíme je z hlediska možné úspěšnosti 
 • doporučíme vám další postup
 • dodáme vzory podání
 • okomentujeme vaše námitky, připomínky a odvolání
 • odkážeme vás na příslušnou judikaturu a další zdroje informací

Co nespadá pod naši bezplatnou právní pomoc? 

 • Jestliže váš dotaz nespadá do oblasti veřejného zájmu, odkážeme vás na advokátní kancelář Frank Bold Advokáti, která v rámci konsorcia Frank Bold poskytuje placené právní služby. (Jestliže váháte, podívejte se, jaké dotazy typicky řešíme zdarma.)
 • Podporujeme rozvoj moderních technologií v energetice, které využívají obnovitelné zdroje. Týká-li se váš problém výstavby větrných elektráren nebo solárního parku, poskytneme vám základní informace o možnostech účasti veřejnosti, víc proti obnovitelným zdrojům neradíme.
 • Hledáte bezplatné právní poradenství v otázkách z oblasti dluhů, exekucí, ochrany spotřebitele, pracovního práva, sociálních dávek, cizineckého práva, domácího násilí, práv pacientů, postupu policie, občanského práva? Chcete se obrátit na další bezplatné poradny v oblasti ochrany životního prostředí nebo boje proti korupci? Podle našich informací poskytují poradenství v těchto oblastech poradny uvedené na této stránce.
 • Vyhrazujeme si právo zcela odmítnout poskytnutí právní pomoci.

Využitím služeb Poradny Frank Bold souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů Frank Bold z. s. p. o. Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům, vyjma donorů Frank Bold Society za účelem kontroly činnosti Poradny. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.