Pomooc! Jak to tady funguje?

Díky podpoře donorů můžeme bezplatně radit aktivním občanům, kteří se věnují kauzám ve veřejném zájmu. Radíme v případech, které se týkají hlavně těchto oblastí:

 • Ohrožení, poškození a ochrana životního prostředí.
 • Špatné fungování veřejné správy, vč. nečinnosti úřadů a korupce.
 • Zapojení veřejnosti do věcí veřejných.

Neřešíme dotazy a problémy, co se dotýkají pouze jednotlivců a jejich soukromých zájmů.

Co spadá pod veřejný zájem?

Pod veřejným zájmem rozumíme kauzy, které dopadají na životní prostředí nebo na širší okruh lidí. Nejčastěji pomáháme v řešení problémů, které se týkají jednotlivých obcí či komunit. Pokud řešená situace dopadne pouze na jednotlivce, nejedná se o záležitost ve veřejném zájmu. To platí i v případě, že původcem problému je stát. Jakkoliv jsou takové situace tíživé, naše poradna se na ně nezaměřuje. Výjimkou by mohla být pomoc při řešení konkrétní situace, ve které úřad opakovaně a systematicky selhává.

Kolik dotazů vyřizujeme?

V současnosti vyřizujeme pouze omezený počet dotazů měsíčně. Na zajišťování bezplatného právního poradenství máme omezené kapacity, proto se snažíme vybírat ty, kde si myslíme, že naše rada nejvíce pomůže. Vždy vás alespoň nasměrujeme, kde můžete získat více informací.

Zda máme v daném měsíci ještě kapacitu na přijetí dotazu se dozvíte vždy po otevření dotazníkového formuláře. Pokud zrovna kapacitu nemáme a Váš dotaz nespěchá, můžete to zkusit v následujícím měsíci.

Jak najít v poradně odpověď?

 1. Nejrychlejší způsob je projít si naše manuály a již poskytnuté rady. Hledejte podle tématu a podívejte se, jestli odpověď na vaši otázku nenajdete v manuálu nebo již vyřešeném dotazu někoho jiného.
 2. Nenašli jste? Potřebujete radu na míru? Položte nám individuální dotaz prostřednictvím formuláře.

Jak pomůžeme

 • Vypracujeme právní analýzu.
 • Představíme možná řešení.
 • Doporučíme další postup.
 • Poskytneme vzorová podání.
 • Okomentujeme připomínky, námitky nebo jiná podání.
 • Odkážeme vás na další zdroje informací.

Co neděláme

 • Neposkytujeme komplexní právní služby.
 • Nevstupujeme do konkrétních sporů.
 • Neradíme osobně.
 • Neradíme ve věci podání žaloby.
 • Negarantujeme úspěch ve věci.

Řešení mimo naší poradnu

Placené služby

Jestliže váš dotaz nespadá do oblasti veřejného zájmu nebo vyžaduje komplexní právní služby, obraťte se na advokátní kancelář Frank Bold Advokáti, která v rámci konsorcia Frank Bold poskytuje placené právní služby.

Konkrétního advokáta, který by se vašemu případu mohl věnovat, si můžete také dohledat v seznamu advokátů České advokátní komory.


 

Bezplatné poradenství

Potřebujete využít bezplatného právního poradenství, ale vaše situace nespadá do toho, čemu se věnuje naše poradna?

Vyhledejte si poradnu vhodnou pro vaši situaci.

Vyhrazujeme si právo zcela odmítnout poskytnutí právní pomoci či rady.