Vzor

Zápis z ustavující schůze spolku

Pro jakou situaci je vzor vhodný

Založit spolek mohou nejméně 3 osoby vedené společným zájmem, k jehož naplňování spolek zakládají. Základní podmínkou pro založení a následný vznik spolku (ke vzniku dochází zápisem do rejstříku) je existence stanov a povinnost zakladatelů se na těchto stanovách shodnout. Stanovy mohou být přijaty smlouvou mezi zakladateli nebo na ustavující schůzi.

Jak vzory používat

  • Ka každému vzoru je vypracován též manuál s doprovodnými informacemi k vyplnění vzoru.
  • Samotná šablona vzoru obsahuje pole, které je třeba vyplnit. Zároveň obsahuje různé varianty obsahu, tam, kde je to třeba.
    • Varianty obsahu - pokud jsou přítomny - jsou vložitelné pomocí rychlých částí. Či dohledatelné v manuálu.
  • Formáty .doc a .odt neobsahují formulářové prvky k jejich použití tedy obzvláště doporučujeme využít manuál.

Kde nalézt další informace

Podrobnější informace k založení spolku najdete v našich manuálech:

Dále naleznete informace na následujících odkazech:

Ke stažení

Manuál ke vzoru Šablona vzoru

Další formáty

.doc  .odt