Vzor

Oznámení o účastenství v navazujícím řízení

Pro jakou situaci je vzor vhodný

Vzor využijete pro přihlášení se do navazujícího územního řízení o umístění stavby, která podléhá posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Vzor můžete využít i v jiných typech navazujících řízení (např. ve stavebním řízení a jiných navazujících řízeních podle tohoto zákona, pokud upravíte název řízení. Podáním takového písemného oznámení se stanete účastníkem daného navazujícího řízení. S oznámením účastenství můžete spojit i další podání, např. rovnou můžete podat námitky k danému stavebnímu záměru.

Jak vzory používat

  • Ka každému vzoru je vypracován též manuál s doprovodnými informacemi k vyplnění vzoru.
  • Samotná šablona vzoru obsahuje pole, které je třeba vyplnit. Zároveň obsahuje různé varianty obsahu, tam, kde je to třeba.
    • Varianty obsahu - pokud jsou přítomny - jsou vložitelné pomocí rychlých částí. Či dohledatelné v manuálu.
  • Formáty .doc a .odt neobsahují formulářové prvky k jejich použití tedy obzvláště doporučujeme využít manuál.

Kde nalézt další informace

Další informace o tom, jak a proč se přihlásit do navazujícího řízení, naleznete zde:

Zaslat na e-mail

Odkaz ke stažení Vám zašleme na e-mail spolu s komentářem, jak jej správně využít a na co si dát pozor.

Probíhá odeslání.

Úspěšně odesláno. Raději zkontrolujte i složku "spam".

Někde nastala chyba, zkuste to prosím znovu.