Vzor

Vyjádření EIA

Pro jakou situaci je vzor vhodný

Vzor použijte v případě, že se chcete vyjadřovat v procesu posouzení vlivů záměru na životní prostředí (tzv. EIA). V procesu EIA se může vyjadřovat každý k oznámení a k dokumentaci EIA. Informace o aktuálních i uzavřených posouzeních vč. Všech podkladů jsou dostupné v informačním systému EIA.

Jak vzory používat

  • Ka každému vzoru je vypracován též manuál s doprovodnými informacemi k vyplnění vzoru.
  • Samotná šablona vzoru obsahuje pole, které je třeba vyplnit. Zároveň obsahuje různé varianty obsahu, tam, kde je to třeba.
    • Varianty obsahu - pokud jsou přítomny - jsou vložitelné pomocí rychlých částí. Či dohledatelné v manuálu.
  • Formáty .doc a .odt neobsahují formulářové prvky k jejich použití tedy obzvláště doporučujeme využít manuál.

Kde nalézt další informace

Podrobnější informace k procesu EIA najdete v našich manuálech:

Ke stažení

Manuál ke vzoru Šablona vzoru

Další formáty

.doc  .odt