Vzor

Vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení

Pro jakou situaci je vzor vhodný

Tento vzor je vhodný pro spolky, které nesouhlasí s vydáním integrovaného povolení podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci (ZIP), nebo mají výhrady k informacím obsaženým v žádosti provozovatele o vydání integrovaného povolení či jejích přílohách, a chce proto k dané žádosti podat své vyjádření. Vzor je možné využít i pro vyjádření v řízení o (podstatné) změně integrovaného povolení. Vyjádření je potřeba podat do 30 dnů od uveřejnění stručného shrnutí na úřední desce nebo v informačním systému MŽP.

Jak vzory používat

  • Ka každému vzoru je vypracován též manuál s doprovodnými informacemi k vyplnění vzoru.
  • Samotná šablona vzoru obsahuje pole, které je třeba vyplnit. Zároveň obsahuje různé varianty obsahu, tam, kde je to třeba.
    • Varianty obsahu - pokud jsou přítomny - jsou vložitelné pomocí rychlých částí. Či dohledatelné v manuálu.
  • Formáty .doc a .odt neobsahují formulářové prvky k jejich použití tedy obzvláště doporučujeme využít manuál.

Kde nalézt další informace

Podrobnější informace k tématu integrovaného povolování najdete v našich manuálech:

 

Dále naleznete informace na následujícím odkazu:

Ke stažení

Manuál ke vzoru Šablona vzoru

Další formáty

.doc  .odt