Tisková zpráva

Amnestie není v suchu. Soudí se i poškození.

Souběžně se senátorským návrhem na zrušení článku II. Amnestie, který Ústavní soud včera odmítl, byly podány dvě správní žaloby a dvě ústavní stížnosti poškozených. Bezplatné zastoupení poškozeným nabídl Ekologický právní servis.

"Amnestii a zejména její článek II., považujeme za mimořádně devastující počin pro hodnoty právního a demokratického státu. Podle našeho názoru je veřejným zájmem, aby byly vyčerpány veškeré možnosti právní obrany proti ní. Proto jsme nabídli právní zastoupení poškozeným a podali žaloby jiného charakteru než senátoři," říká Pavel Franc.

Zatímco senátorský návrh směřoval proti amnestii jako proti právnímu předpisu, žaloby podané právníky EPS napadají rozhodnutí prezidenta z pohledu zásahu do práv osob.

"Prezident nepochybně má při vyhlášení amnestie velice širokou možnost volného uvážení, ta ale není bezbřehá. I v tomto případě prezident musí, jako kterýkoli jiný orgán veřejné moci, respektovat základní ústavní principy, mimo jiné zákaz libovůle a zneužití svých pravomocí," doplňuje Pavel Franc.

Pokud nedodržením ústavních zásad způsobí prezident konkrétním osobám újmu na jejich ústavně zakotvených základních právech, například na právu vlastnickém, nesmí, podle France tyto osoby v právním státě zůstat bez soudní ochrany.

Ústavní soud by nyní měl posuzovat podstatu celého sporu a rozhodnout, zda je amnestii jako institut ústavního práva třeba chránit v přímé konfrontaci s právem člověka na spravedlivý proces či nikoliv.