Pavel Franc

„Od patnácti let jsem pracoval pro Hnutí Duha, kde jsem zjistil, že bez znalosti práva před úřady a politiky ničeho nedosáhnu. Proto jsem šel studovat práva a hned po ukončení prvního ročníku nastoupil do Frank Bold.“

Pavel Franc pracuje ve Frank Bold od roku 1998. V letech 2000 – 2007 řešil řadu veřejně známých kauz. Úspěšně zastupoval rodinu sedláka Rajtera proti hliníkárně Nemak. Po řadě soudních vítězství nabídla Vláda ČR rodině vypořádání ve výši čtvrt miliardy korun. Pavel Franc produkoval fotografickou výstavu „Příběh sedláka Rajtera – od kolektivizace ke globalizaci“ dokumentující tuto kauzu, která následně obdržela hlavní cenu Czech Press Photo.

Postavil se na stranu biozemědělců a zažaloval společnost Danone za klamavé používání značky Bio na svých výrobcích. Právně řešil negativní dopady největších zahraničních investic v České republice jako například investice Toyoty, Peugeot, Citroen a Hyundai. Postavil právní tým poskytující právní pomoc při ohrožení práv jednotlivců a komunit velkými korporacemi a prosazuje systémové změny směřující k vyšší odpovědnosti korporací. Za svou právní práci byl v roce 2007 oceněn cenou Josefa Vavrouška, nadací Charty 77 a Nadací Partnerství.

V expertní skupině Frank Bold je odpovědný za její obsahovou náplň, strategie a rozvoj. Současně je ředitelem pro strategii partnerské kanceláře Frank Bold Advokáti, kde má na zodpovědnost obchodní rozvoj společnosti.

Frank Bold začal za jeho působení zásadně ovlivňovat politiku EU v oblasti korporátní odpovědnosti, posílil svoji přítomnost v regionech a dosáhl řady úspěchů v dalších významných sporech. Jako příklad principiálního postupu Frank Bold je jeho angažmá v ne příliš populární kauze těžby dřeva na Šumavě, kde Frank Bold zvítězil ve všech sporech o nelegálnost těžby a právně ochránil lidi, kteří v případu prokázali občanskou neposlušnost.

Pavel Franc je autorem ideje a strategie projektu Rekonstrukce státu - největší občanské lobbistické akce, která úspěšně prosadila pět zákonů: zákon o registru smluv, zákon o zrušení anonymních akciích, zákon o financování politických stran, zákon o střetu zájmů a novelu legislativního procesu rušící možnost přílepků. 

Pokud se chcete seznámit s Pavlem France lépe, podívejte se na dokument z pořadu Generace „0“ nebo na jeho LinkedIn.

Pavel Franc

zpět na celý tým