Tisková zpráva

Bulharsko prohrálo spor s Evropskou komisí kvůli znečištění ovzduší

Evropský soudní dvůr dnes rozhodl v důležitém sporu mezi Evropskou komisí a Bulharskem ohledně znečištěného ovzduší. Bulharsko podle soudu porušilo směrnici o vnější kvalitě ovzduší tím, že nepřijalo dostatečná opatření proti nadlimitnímu znečištění ovzduší ve vybraných aglomeracích. Česká republika by mohla být jedním z dalších států, které se kvůli dlouhodobému neplnění téže směrnice dostanou před soud.

Bulharsko dlouhodobě neplní imisní limity, které stanovuje směrnice EU o kvalitě vnějšího ovzduší. Vládní politika ochrany ovzduší je zjevně málo účinná na to, aby snížila koncentrace hlavních znečišťujících látek - zejména prachových částic PM10 a PM2,5, které mají zásadní škodlivý dopad na lidské zdraví a škodí také životnímu prostředí.

Z toho důvodu Komise přistoupila v případě Bulharska k poslední fázi infringementu, soudní žalobě kvůli porušení smlouvy danými státy. Bulharsko a Belgie jsou prvními státy, které Komise zažalovala kvůli porušování současné směrnice o vnější kvalitě ovzduší. Také proto je dnešní rozsudek důležitý. Evropsky soudní dvůr v něm potvrdil přístup Komise a ta tím získala oporu pro postup v dalších podobných případech.

Česká republika může být jedním z nich. I u nás byl zahájen proces infringementu podle téže směrnice. Do Moravskoslezského kraje zasahuje největší evropská oblast znečištění, zákonné limity jsou pravidelně překračovány nejen zde, ale kvůli dopravě i v Praze, v Brně a dalších velkých městech, navzdory Programům zlepšování kvality ovzduší (PZKO), vydávaným Ministerstvem životního prostředí.

„Programy zlepšování kvality ovzduší sice navrhují řadu opatření, ale už nespecifikují, která z nich se budou skutečně realizovat. Například pro zlepšení ovzduší v Brně nebo Praze jsou klíčová opatření v dopravě, bez kterých ke zlepšení nedojde. U nich to ale na rychlé řešení nevypadá,“ vysvětluje právnička Kristína Šabová, proč Frank Bold usiluje o to, aby soud zrušil čtyři stávající PZKO a Ministerstvo životního prostředí muselo vydat nové, kvalitnější.

„Bulharsko by nyní mělo sjednat nápravu, tedy přijmout takové plány ke snížení znečištění, které budou mít větší potenciál uspět než ty dosavadní. Bulharská vláda bude pravděpodobně muset sáhnout k přísnějším a tedy méně populárním opatřením nebo lépe ošetřit jejich závaznost a vymahatelnost. Teprve když se nepodaří sjednat nápravu, může soud uložit Bulharsku pokutu,” shrnuje situaci Kristína Šabová.

Doplňující informace

O Frank Bold

Frank Bold je mezinárodní tým právníků, který se zapojuje do řešení aktuálních společenských problémů v oblastech jako odpovědnost firem, systémová korupce nebo degradace životního prostředí.

Kontakt

Bára Buchtová, PR, tel. +420 604 834 922

Projekt Právo na čistý vzduch je financován programem Life.