Tisková zpráva

Důl Turów těží bez pravomocného posouzení vlivů na životní prostředí. Polský soud potvrdil porušení zákona

Varšava, 1. února 2022 - Polský důl Turów už nemá pravomocné rozhodnutí EIA, tedy posouzení vlivů těžby na životní prostředí, které mělo být podkladem pro povolení těžby až do roku 2044. Rozhodl o tom dnes po odvolání právníků Frank Bold polský soud, který zrušil tzv. “doložku okamžité vykonatelnosti” pro rozhodnutí EIA. Rozhodnutí soudu představuje další krok k tomu, že těžba v dole Turów bude nelegální i podle polského práva. Úřady chtěly zrušenou doložkou celý proces povolování další těžby urychlit. 

Doložka totiž stranám řízení, mezi kterými se nacházely také české samosprávy i nevládní organizace, brala například možnost efektivně využít opravných prostředků proti rozhodnutí EIA. Zrušení doložky tedy v praxi znamená, že bude možné v řízení uplatnit obsahové připomínky. Dokud nebudou řádně vyřízeny všechny námitky účastníků řízení proti rozhodnutí EIA, nebude možné povolit prodloužení těžby do roku 2044, o kterém nyní polské úřady rozhodují. Více než kdy dříve je nyní nezbytné zajistit, aby česko-polská dohoda byla v souladu s evropským právem, zejména upravit ustanovení o ochraně vody.

“Těžba v dole nyní probíhá bez pravomocného rozhodnutí EIA. Než bude rozhodnuto o připomínkách účastníků v odvolacím řízení, nebude možné těžbu do roku 2044 prodloužit. V ohrožení je ale také stávající povolení těžby do roku 2026, kterým se v současnosti zabývá také Soudní dvůr EU. Pokud by evropský soud shledal rozpor tohoto povolení s evropským právem a povolení do roku 2044 by ještě nenabylo právní moci, důl Turów by nemusel disponovat žádným platným povolením,” říká Petra Urbanová, právnička expertní skupiny Frank Bold

Další rána pro Turów může přijít už ve čtvrtek

Ve čtvrtek 3. února bude vydáno stanovisko Generálního advokáta v řízení před Soudním dvorem EU ohledně polského dolu Turów. V řízení se řeší pochybení polských úřadů při prodlužování těžební licence dolu. Generální advokát Priit Pikamäe z Estonska ve svém stanovisku doporučí Soudnímu dvoru, jakým způsobem má ve věci rozhodnout. Stanovisko bude do velké míry určující pro rozsudek Soudního dvora, který očekáváme zhruba za tři měsíce. Výzkumy ukazují, že Soudní dvůr EU v převážné většině případů stanovisko Generálního advokáta respektuje. Pokud se Generální advokát ztotožní alespoň s některými body české žaloby, bude to důležitý signál pro českou vládu, potvrzující oprávněnost českých nároků a porušování evropského práva ze strany Polska. 

Právní kontext

  • Při povolování těžby je podle evropského práva potřeba nejdříve získat rozhodnutí o posouzení vlivů záměru na životní prostředí (EIA). 

  • Podle polského práva lze povolení k těžbě získat až poté, co rozhodnutí EIA nabylo právní moci, tedy mj. až potom, co byla řádně vyřízena všechna podaná odvolání. 

  • Polské úřady vydaly rozhodnutí EIA, následně však s ohledem na blížící se expiraci povolení k těžbě se rozhodly celý proces urychlit. Proto vydaly k rozhodnutí EIA tzv. “doložku okamžité vykonatelnosti”, aby mohla být těžba prodloužena dříve, než bude rozhodnuto o podaných odvoláních.

  • Doložka okamžité vykonatelnosti byla dnes soudem ve Varšavě zrušena. 

  • Řízení o odvoláních proti rozhodnutí EIA v Polsku stále trvá, stejně jako odvolací řízení o prodloužení povolení k těžbě do roku 2044. To stále nenabylo právní moci, a proto je nyní v Turówě těžba stále prodloužena jen do roku 2026.

  • Samotné vydání rozhodnutí o prodloužení těžby do roku 2044, byť zatím nepravomocné, připravilo region o možnost čerpat finanční prostředky z fondu Spravedlivé transformace pro uhelné regiony. Polská vláda rozhodla o prodloužení těžby i přesto, že region měl zájem se o prostředky z tohoto fondu ucházet.

Autor

Petra Pintera

Právnička týmu Odpovědné energie, momentálně na rodičovské dovolené