Kauza Turów: Frank Bold úspěšně brání české území před bezzubou dohodou s Polskem

Těžbě v hnědouhelném polském dole Turów se experti Frank Bold po boku obyvatel sousedních obcí i České republiky věnují dlouhodobě. Shrnujeme pro vás proto jak se kauza vyvíjí.

Přelomová žaloba a historické rozhodnutí soudu díky Frank Bold

V lednu 2021 ČR podala po opakované výzvě a tlaku expertů Frank Bold na Polsko žalobu spojenou s žádostí o vydání předběžného opatření k okamžitému přerušení těžby. I díky expertní podpoře Frank Bold Ministerstvo zahraničí připravilo dostatečně kvalitní žádost, které  dal Soudní dvůr EU (SDEU) ČR za pravdu ohledně existence bezprostřední hrozby vzniku nevratných škod na životním prostředí a lidském zdraví a vydal rozhodnutí o bezodkladném přerušení těžby do doby vydání finálního soudního rozhodnutí ve věci. Jedná se o historické milníky. Samotná žaloba je pouze devátá v historii EU a předběžné opatření tohoto typu na základě žaloby členského státu bylo vydáno poprvé.

Polsko, které do té doby české snahy o vyřešení věci smírnou cestou ignorovalo, se pod hrozbou pokut a s vědomím, že na české straně stojí i evropské instituce, rozhodlo zahájit jednání o mimosoudní dohodě Ta by vedla ke stažení žaloby ze strany ČR, a tím k odpadnutí povinnosti těžbu přerušit. Hrozilo však, že v tu chvíli dojde k uzavření rychlé, bezzubé dohody, čemuž experti Frank Bold zabránili definováním jasných podmínek, které musí případná dohoda ČR s Polskem obsahovat, aby mohla být skutečně v zájmu ČR.

Díky soustavné činnosti našich expertů se do sporu jako vedlejší účastník zapojila na poslední chvíli i Evropská komise, což je historický milník a silné gesto, kterým Evropská komise dala jasně najevo, že stojí na straně ČR.

I přes opakované výzvy Evropské komise, na kterou se s podporou Frank Bold obracela řada europoslanců, však Polsko odmítlo povinnost bezodkladně přerušit těžbu splnit. Česká republika proto žádala po SDEU uložení pokuty pro Polsko ve výši 5 milionů EUR denně. Soud nakonec 20. září 2021 vydal přelomové rozhodnutí o uvalení pokut vůči Polsku, aby své rozhodnutí o předběžném opatření vynutil. Také zde se jedná o historické rozhodnutí, které je první svého druhu, což potvrzuje, jak závažné dopady na české území těžba má. Sankce však uvalil pouze ve výši desetiny částky navrhované ČR - ve výši půl milionu EUR denně do přerušení těžby. Pokud však ani přesto Polsko těžbu nepřeruší, a nedojde ani k uzavření mimosoudního narovnání, doporučíme ČR, aby žádala navýšení pokut.

Během jednání ČR a Polska dodávají experti Frank Bold české straně argumenty, důležité podklady od odborníků, upozorňují na požadavky, na nichž by měla ČR trvat, a informují i veřejnost.

Co bude s Turówem dál?

Nejdůležitějším milníkem, který se blíží, bude finální dohoda ohledně další činnosti v dole Turów a opatřeních, které Polsko přijme, aby minimalizovalo negativní dopady těžby. Do této dohody je nutné zapracovat všechny aspekty tak, aby skutečně ochránila české území. Po jejím odsouhlasení už totiž nebude možné požadovat po Polsku něco dalšího. Proto ve Frank Bold uděláme maximum, aby byla uzavřena pouze taková dohoda, která je skutečně v zájmu ČR. Tedy dohoda, která ochrání české území a zabrání ještě většímu nedostatku pitné vody pro tisíce obyvatel v pohraničí. Sestavili jsme proto 7 podrobných požadavků, které by v dohodě měly být obsažené. 

Pokud se odtok vody z českého území co nejdříve nezastaví, hrozí, že obyvatelům okolních obcí dojde nejpozději za 5 let. Když se však bude těžba nadále přibližovat k hranicím, může absolutní nedostatek vody nastat mnohem dřív. Tomu chceme zabránit a proto komunikujeme s odborníky, dodáváme české expertní skupině pro vyjednávání posudky týkající se hydrogeologie i plánované rekultivace dolu. Aktuální informace předáváme veřejnosti, českým zástupcům ve vyjednávání a vybízíme je, aby uzavřeli dostatečně kvalitní dohodu, která české území skutečně ochrání.

Budoucnost je nejasná. Chraňte s námi českou krajinu

Frank Bold oslovil experty, kteří zpracovali odborný posudek polských plánů rekultivace. Upozorňují například na to, že v dokumentaci o vlivu těžby na životní prostředí (EIA) není sanace, rekultivace ani případná likvidace dolu podrobně řešena a podle dřívějších vyjádření hydrogeologů hrozí, že bude trvat i déle než sto let. Jak uvádí aktuální posudek, překvapivě se nepočítá s žádnou variantou těžby ani následné rekultivace, která by nezahrnovala vytěžení všech uhelných zásob.

Problémy hrozí i v souvislosti s představenou podobou rekultivace - totiž plánu na zatopení dolu a jeho proměny na jezero. Na jedné straně hrozí, že to způsobí ještě větší nedostatek pitné vody, na straně druhé může dojít k zatopení sklepů a narušení statiky budov.

Kauza Turów ani zdaleka nekončí. Stále je nutné vyjednat dohodu výhodnou pro Českou republiku, zajistit kompenzace pro místní obyvatele a zamezit neúprostému ubýtku vody v regionu. Naše práce tedy pokračuje, sledujte další vývoj kolem Turowa na našem Facebooku či Twitteru a buďte v obraze.

O případu ve zpravodaji

Aktuálně Eliška Beranová

Výročí nových emisních limitů: 5 nejzajímavějších zjištění o prvním roce provozu uhelných elektráren za nových podmínek

Ve středu 17. srpna 2022 uplyne přesně rok od chvíle, kdy mají provozovatelé velkých elektráren a tepláren povinnost plnit nové emisní limity, zajišťující vyšší standard ochrany lidského zdraví a životního prostředí. Poprvé v historii České republiky musí provozovatelé snižovat vypouštění toxické rtuti, která do té doby mohla z uhelných elektráren a tepláren nekontrolovatelně unikat. Shrnujeme proto 5 nejzajímavějších závěrů, které první rok účinnosti nových emisních limitů přinesl.

Všechny články k případu Zpravodaj Frank Bold

Právník

Petra Kalenská