Kauza Turów: Frank Bold úspěšně brání české území před bezzubou dohodou s Polskem

Těžbě v hnědouhelném polském dole Turów se experti Frank Bold po boku obyvatel sousedních obcí i České republiky věnují dlouhodobě. Shrnujeme pro vás proto jak se kauza vyvíjí.

Přelomová žaloba a historické rozhodnutí soudu díky Frank Bold

V lednu 2021 podala ČR po opakované výzvě a tlaku expertů Frank Bold na Polsko žalobu spojenou s žádostí o vydání předběžného opatření k okamžitému přerušení těžby. I díky expertní podpoře Frank Bold Ministerstvo zahraničí připravilo dostatečně kvalitní žádost, které dal Soudní dvůr EU (SDEU) ČR za pravdu ohledně existence bezprostřední hrozby vzniku nevratných škod na životním prostředí a lidském zdraví a vydal rozhodnutí o bezodkladném přerušení těžby do doby vydání finálního soudního rozhodnutí ve věci. Jedná se o historické milníky. Samotná žaloba je pouze devátá v historii EU a předběžné opatření tohoto typu na základě žaloby členského státu bylo vydáno poprvé.

Polsko, které do té doby české snahy o vyřešení věci smírnou cestou ignorovalo, se pod hrozbou pokut a s vědomím, že na české straně stojí i evropské instituce, rozhodlo zahájit jednání o mimosoudní dohodě

Díky soustavné činnosti našich expertů se do sporu jako vedlejší účastník zapojila na poslední chvíli i Evropská komise, což je další historický milník a silné gesto, kterým Evropská komise dala jasně najevo, že stojí na straně ČR.

I přes opakované výzvy Evropské komise, na kterou se s podporou Frank Bold obracela řada europoslanců, však Polsko odmítlo povinnost bezodkladně přerušit těžbu splnit. Česká republika proto žádala po SDEU uložení pokuty pro Polsko ve výši 0,5 milionů EUR denně. Soud nakonec 20. září 2021 vydal přelomové rozhodnutí o uvalení pokut vůči Polsku, aby své rozhodnutí o předběžném opatření vynutil. Také zde se jedná o historické rozhodnutí, které je první svého druhu, což potvrzuje, jak závažné dopady na české území těžba má. Sankce však uvalil pouze ve výši desetiny částky navrhované ČR - ve výši půl milionu EUR denně do přerušení těžby. Ani tehdy však Polsko těžbu nepřerušilo.

Během jednání ČR a Polska dodávali experti Frank Bold české straně argumenty, důležité podklady od odborníků, upozorňovali na požadavky, na nichž by měla ČR trvat, a informovali i veřejnost.

Konec těžby v nedohlednu? ČR s Polskem uzavřelo bezzubou dohodu

Přestože tedy měla vláda k dispozici všechny argumenty a návrhy, podle kterých by mohla uzavřít dostatečně kvalitní dohodu s Polskem, zvolila prohru - podpis dohody, která české území neochrání. Český premiér navíc ustoupil v obou dalších otázkách, které dříve označil za klíčové - výše kompenzací i délka dohledu Soudního dvora EU nad plněním smlouvy. Kromě toho se česká vláda také vzdala možnosti v budoucnu vynutit na Polsku evropské právo.

Ačkoliv se ve stejném dnu, kdy došlo k podpisu smlouvy, postavil na stranu ČR i generální advokát Soudního dvora EU, zavázalo se Česko v dohodě také ke stažení žaloby od SDEU.

I z důkladné právní analýzy expertů Frank Bold vyplynulo, že česká vláda podpisem dohody obětovala část vlastního území výměnou za peníze na krizovou infrastrukturu - vodovody, aby občané v poškozeném území měli alespoň co pít.

V analýze jsme také upozorňovali, že podmínky dohody jsou absolutně nedostatečné. Těžař, společnost PGE, měla české straně předat informace týkající se přijatých opatření. Právníci Frank Bold proto požádali o informace, které má na základě uzavřené dohody česká strana od společnosti PGE obdržet. Jedná se nejen o informace o funkčnosti podzemní stěny, ale také například o data týkající se odčerpávání vod z dolu Turów. Ministerstvo životního prostředí se však rozhodlo tyto informace nezveřejnit, přestože je má k dispozici.

Co bude dál? Turów má posouzení EIA, místní podali stížnost k Evropské komisi

Polský úřad v pátek 7. 10. zveřejnil finální rozhodnutí ohledně vlivu těžby v dole Turów na životní prostředí, které umožní její pokračování. Generální ředitel ochrany životního prostředí tak potvrdil své předchozí rozhodnutí. Oba tyto orgány však dopady těžby na životní prostředí schválili na základě zastaralých dat. Jedná se o zásadní krok pro povolení těžby až do roku 2044, které nyní hrozí.

Pokud se odtok vody z českého území co nejdříve nezastaví, hrozí, že obyvatelům okolních obcí dojde nejpozději za 5 let. Když se však bude těžba nadále přibližovat k hranicím, může absolutní nedostatek vody nastat mnohem dřív. Greenpeace Česká republika, Sousedský spolek Uhelná a německá ekologická organizace BUND Sachsen proto podaly stížnost k Evropské komisi proti česko-polské dohodě o dole Turów. Dohoda totiž spor nevyřešila. Škody na životním prostředí nadále vznikají, voda z našeho území dál odtéká, ale česká vláda se v dohodě zavázala, že s tím nebude následujících 5 let nic dělat. Smlouva tím porušuje evropské právo a brání podání žaloby k Soudnímu dvoru EU. Navíc omezuje přístup místních k informacím o odtoku vody a nezajišťuje ani dostatečná preventivní opatření. Stížnost expertně připravila právnička Frank Bold Petra Kalenská.

Budoucnost je nejasná. Chraňte s námi českou krajinu

Kauza Turów ani zdaleka nekončí. Stále je nutné zajistit kompenzace pro místní obyvatele a zamezit neúprostému úbytku vody v regionu. Naše práce tedy pokračuje, sledujte další vývoj kolem Turowa na našem Facebooku či Twitteru a buďte v obraze.

O případu ve zpravodaji

Aktuálně Pavla Vymyslická

Polsko brání zveřejnění informací o odtoku vody do dolu Turów. České Ministerstvo životního prostředí kvůli tomu čelí správní žalobě

Po více než dvou letech od uzavření česko-polské dohody o těžbě v dole Turów polská strana stále odmítá zveřejnění některých dat navzdory tlaku ze strany českého Ministerstva životního prostředí. Na ministerstvo teď kvůli tomu míří správní žaloba Frank Bold, a věc tak posoudí nezávislý soud.

Aktuálně Pavla Vymyslická

Kauza Turów: Těžař přišel o povolení EIA, polské úřady nerespektovaly ochranu českého životního prostředí

Polský správní soud ve Varšavě dnes vyhověl žalobám proti dolu Turów a nařídil opětovné zhodnocení dopadů těžby na životní prostředí. Rozhodnutí soudu říká, že důl má mnohem závažnější dopady na českou podzemní vodu a německé domy, než tvrdil jeho provozovatel, společnost PGE GiEK. Konkrétně polský soud konstatoval, že polské orgány pochybily, když nevzaly v úvahu česko-polskou dohodu o dolu Turów z února 2022. 

Všechny články k případu Zpravodaj Frank Bold

Právník