Tisková zpráva

Hlídač smluv může nově pomoci úřadům zamezit neplatnosti smluv

Od 1. 7. 2017 začíná platit zákon o registru smluv v plném znění, tedy i se sankcí neplatnosti. Hlídač smluv, nástroj oceněný Křišťálovou lupou pro rok 2016, reaguje na potřebu úředníků a nabízí sadu funkcionalit, které pomohou povinným subjektům zamezit problémům při zveřejňování smluv. Nově přibývá také tlačítko “Pomoc právníka” – možnost požádat o kontrolu zveřejnění právníkem. Právní službu poskytují Frank Bold Advokáti a během celého července ji mohou využít povinné subjekty zdarma pro zkontrolování první smlouvy.

Sankce neplatnosti v zákoně o registru smluv zapříčiní, že každá smlouva, která nebude povinným subjektem zveřejněna nebo bude zveřejněna chybně, se automaticky stane neplatnou. Zákon pomáhá k větší transparentnosti a chytřejšímu nakládání s veřejnými prostředky, sankce neplatnosti však může pro úřady a instituce znamenat také určitou zátěž a stres – neplatnost smlouvy by totiž mohla například zapříčinit nutnost nového vyjednávání se smluvním partnerem či navrácení dotace.

Díky nástroji Hlídač smluv si mohou povinné subjekty nastavit pravidelnou každodenní kontrolu svých smluv a získat tím včasné upozornění, pokud při zveřejňování nezadaly všechny povinné údaje nebo nezadaly text smlouvy ve strojově čitelném formátu. Podle statistik uvedených přímo v nástroji Hlídač smluv je více než 40 000 smluv zveřejněno s významnými problémy. (1) Na rozdíl od portálu pro zveřejnění smluv, který provozuje Ministerstvo vnitra, zprostředkovává Hlídač smluv okamžitou zpětnou vazbu, zda je smlouva zveřejněna správně. Umožní tak povinným subjektům zveřejnění včas opravit, aby na smlouvu nedopadala sankce neplatnosti. V případě dalších nejasností se mohou úřady obrátit na právníky prostřednictvím zmíněného tlačítka “Pomoc právníka”.

Nástroj Helpdesk, který je na Hlídač smluv napojen a který poskytují Frank Bold Advokáti, je dostupný rovněž samostatně na URL adrese www.helpdesk.fbadvokati.cz.

Kontakt pro média:

Barbora Buchtová
barbora.buchtova@frankbold.org
+420 604 834 922

 

Poznámky

Hlídač smluv je jedna z částí Hlídače Státu, která hlídá smlouvy a obchodování státu, místní správy, politiků a firem. Aplikace využívá otevřených dat – kontroluje a vylepšuje data z Rejstříku smluv a srozumitelným způsobem je zpřístupňuje veřejnosti, novinářům a úřadům. Hlídač smluv je jediným místem, kde si úřady samy mohou zkontrolovat, zda zadávají smlouvy do registru smluv správně.

Frank Bold Advokáti dlouhodobě pomáhají veřejné správě k lepšímu a efektivnějšímu fungování. Jsou největší odborníci na téma registru smluv v ČR, proškolili více než  tisícovku lidí z různých subjektů veřejné správy. Díky tomu mají identifikované obvyklé problémy, se kterými se obce, příspěvkové organizace i městské firmy potýkají a mají pro ně připravená konkrétní řešení. Jsou autoři odborného komentáře k registru smluv u nakladatelství C. H. Beck. Spolupracují s iniciativou Starostové pro transparentnost, a platformou Otevřená města. Dodali zákonu o registru smluv odbornou expertízu – připomínkovali jak samotný zákon tak i samotné IT řešení registru smluv a vypracovali řadu analýz, které reagovaly na nejasnosti jednotlivých novel a ustanovení zákona.

(1) Viz statistika uvedená na adrese: https://www.hlidacsmluv.cz/hledat?Q=confidenceValue%3A%3E20