Tisková zpráva

Jak si udržet zaměstnance, kteří zakládají rodinu?

Vydali jsme Metodiku slaďování rodinného a pracovního života. Je určena nejen zaměstnancům, ale zejména zaměstnavatelům, pro které může být vytváření přátelských pracovních podmínek pro zaměstnance s rodinou dlouhodobě výhodné.

Najít a udržet si šikovné, motivované zaměstnance je dnes zejména pro malé a střední podniky stále náročnější. Právě vycházející Metodika slaďování rodinného a pracovního života, kterou vydává EPS, je proto určena nejen zaměstnancům, ale zejména zaměstnavatelům, pro které může být vytváření přátelských pracovních podmínek pro zaměstnance s rodinou dlouhodobě výhodné.

Jak využít ke vzájemné spokojenosti možností flexibilních forem pracovních úvazků, které skýtá české pracovní právo, a jaká jsou jejich úskalí? Na co má zaměstnanec nárok a jak mu vyjít vstříc? Jak založit u vás ve firmě dětský koutek a co by měl přinášet samotným dětem? Na tyto a další otázky Metodika slaďování rodinného a pracovního života odpovídá.

EPS vydává Metodiku na základě zkušeností z již bezmála rok úspěšně provozovaného dětského koutku EPSík. Ten byl původně zřízen pro zaměstnance neziskových organizací z Brna a okolí, ale dnes je již k dispozici i pro firmy a širokou veřejnost. Proč byly primárním cílem projektu právě neziskové organizace, osvětluje jedna z autorek Mgr. Jana Koukalová: „Je podle mého názoru logické, že tento manuál a pilotní projekt vzešel z neziskového prostředí. Neziskovky si mohou dovolit více experimentovat např. s pracovní dobou svých zaměstnanců, což je ale také svým způsobem předurčuje být průkopníky pro ostatní. EPS se snaží jít v tomto směru příkladem“ Jana Koukalová.

Autorkami jsou Mgr. Jana Koukalová právnička z EPS a Mgr. Monika Tannenbergerová pedagožka z Ligy lidských práv, editorkou a koordinátorkou celého projektu je Mgr. Šárka Nekudová. Autorka i editorka publikace pracují pro EPS na rodičovské dovolené na zkrácený úvazek. EPS dává i dalším svým zaměstnancům a zaměstnankyním s dětmi do 3 let možnost spolupráce a výdělku.

www.detskykoutek.eps.cz

Publikace ke stažení zde.

Obsah:
1. PEDAGOGICKÁ ČÁST METODIKY

 • základní vymezení dětského koutku
 • představy rodičů o „pedagogické nabídce“ dětského koutku
 • základní filozofie a úkoly dětského koutku
 • specifika, metody a formy práce
 • cíle a obsah institucionálního předškolního vzdělávání
 • podmínky fungování dětského koutku
 • zkušenosti s budováním a fungováním dětského koutku, možnosti náplně
 • činností dětí (praktické tipy)

2. PRÁVNÍ ČÁST METODIKY

 • flexibilní formy zaměstnávání:
 • práce na zkrácený úvazek
 • práce z domu
 • pružná pracovní doba
 • stlačený pracovní týden
 • sdílení pracovního místa
 • slaďování v paragrafech:
 • zkrácení pracovního úvazku
 • zákaz práce přesčas a pracovní cesty
 • úprava pracovní doby pro kojící zaměstnankyně
 • návrat z rodičovské dovolené
 • hlídání dětí zaměstnanců, zřizování dětských koutků

3. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ O MOŽNOSTECH SLAĎOVÁNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA ZAMĚSTNANCŮ NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ  

 • doporučení vyplývající z vyhodnocení dotazníkového šetření

Publikace vznikla v rámci projektu “Slaďování rodinného a pracovního života zaměstnanců NNO”. Partnerem projektu je Liga lidských práv. Projekt podpořila EU a její Evropský sociální fond v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 

Autor

Šárka Nekudová

Ředitelka Frank Bold Kids z.s., lesní mateřské školy Sýkorka a lesního klubu Medlánka