Šárka Nekudová

Ředitelka Frank Bold Kids z.s., lesní mateřské školy Sýkorka a lesního klubu Medlánka

„Frank Bold pro mě velmi rychle začal být více než prací, je pro mě něco jako druhá rodina. Odjakživa mi bytostně vadila lidská lhostejnost, neodpovědnost, jak lidí vůči sobě navzájem, tak vůči svému okolí a celé společnosti, bezmocnost dovolat se svých práv atd. Toto a mnohem víc se Frank Bold snaží změnit. A proto chci být i nadále u toho.“

Šárka v roce 2004 nastoupila do Frank Bold jako Organizační ředitelka. Od roku 2008 se starala na mateřské dovolené o svoje tři děti. Vedla projekt Frank Bold zaměřený na sladění rodinného a pracovního života, v rámci něhož vznikl dětský koutek EPSík. V roce 2011 založila první brněnskou Lesní mateřskou školu Sýkorku, k níž o pár let později přibyl ještě Lesní klub Medlánka

Vystudovala Knihovnictví a informační vědy na FF MU v Brně a mimo jiné pracovala v knihovně na JAMU, na Filozofické faktultě Masarykovy univerzity, byla na stáži v USA a vedla firemní archív.

Užitečné odkazy: Sýkorka, Medlánka a facebooková stránka spolku, který je provozuje

Šárka Nekudová

zpět na celý tým