Tisková zpráva

Ministři projednají směrnici, která usnadní „domácí" výrobu elektřiny. Komentář Frank Bold

V pondělí 18. prosince v Bruselu zasedne Rada ministrů pro energetiku, aby se shodla na společné pozici ke čtyřem legislativním návrhům v rámci tzv. zimního energetického balíčku. Důležitá je v něm zejména směrnice o podpoře obnovitelných zdrojů (OZE), která stanoví podíl OZE na vyrobené elektřině a také liberálnější pravidla pro „domácí" výrobu a akumulaci.

„Zjednodušení pravidel v energetice by mělo umožnit více domácnostem nebo firmám vyrábět elektřinu, skladovat ji, dodávat do veřejné sítě nebo dalším odběratelům bez toho, aby jim stát účtoval neadekvátní poplatky a daně nebo aby na ně uvaloval přílišnou byrokratickou zátěž," říká právnička Frank Bold Laura Haiselová. Nová pravidla by podle ní  mohla otevřít i řadu podnikatelských příležitostí:

„Vlastník obchodního centra nebo průmyslového areálu bude moci osadit střechy solárními panely a vyrobenou elektřinu dodávat jednotlivým nájemníkům, popřípadě jim umožnit, aby se sami stali výrobci, a propojit celý areál do jednoho energetického společenství. Každá ze zúčastněných firem by mohla ročně vyrobit až 500 MWh energie i bez licence na obchod s elektřinou. Další příležitosti budou ve vytváření nástrojů pro správu takto decentralizované výroby a akumulace," vysvětluje Laura Haiselová dopad změny pravidel. Směrnice se bude týkat i akumulace energie, která zatím v českém právním řádu upravena není.

O směrnici o podpoře OZE nedávno hlasoval gesční výbor Evropského parlamentu (EP) a navrhl, aby podíl OZE na celkové výrobě elektřiny v roce 2030 byl 35 %, a ne 27 %, jak stálo v původním návrhu. I tom budou ministři a náměstci (včetně zástupce MPO) rozhodovat a výsledkem bude společná pozice členských států pro jednání se zástupcem EP. Dále je na pořadu dne směrnice a nařízení o vnitřním trhu s elektřinou a nařízení o řízení energetické unie.

K tématu jsme publikovali:

 

 

Autor

Kristýna Špačková

Vedoucí PR, aktuálně na rodičovské dovolené