Podporujeme obnovitelné zdroje energie a komunitní energetiku

Image courtesy of Junior Henry.

Prosazujeme zákony, které podporují smysluplné budování a rozvoj obnovitelných zdrojů a energetických společenství. Pracujeme na tom, aby se Česko stalo více soběstačným, nezávislým na Rusku a fosilních palivech a odolným vůči klimatické i energetické krizi.

Komunitní energetika představuje možnost, jak se sami občané mohou efektivně bránit energetické krizi a dlouhodobě zvyšovat svou nezávislost na tržních cenách elektřiny.

Česko ale otálí s legislativou i finanční podporou komunitní energetiky a svůj potenciál zdaleka nevyužívá. Proto jsme založili Unii komunitní energetiky (UKEN), kde sdružujeme různé subjekty, jejichž cílem je tvořit čistou a bezpečnou budoucnost české energetiky.

Podpořte nás

Chceme, aby na nevyhnutelné energetické transformaci vydělali občané a klima. Hájíme veřejný zájem. Proto si vážíme každé podpory, které se nám dostane. Podpořte naši práci i vaším darem. 

Podpořte nás

Řešení problému   Další souvislosti

Řešení problému

Prosazujeme decentralizaci a komunitní energetiku

Naším cílem je naplnění potenciálu obnovitelných zdrojů v Česku, pracujeme na vytváření smysluplných podmínek a finanční podpory pro rozvoj solární, větrné a další obnovitelné energie. Jak by měla vypadat moderní energetika, jsme intenzivně řešili v sérii online i offline seminářů pod hlavičkou BOLD FUTURE. 

Podle studie potenciálu komunitní energetiky, kterou jsme nechali zpracovat, mohou obce a bytové domy pokrýt až osminu spotřeby elektřiny v Česku. Pomalá transpozice evropské legislativy týkající se definice pojmu “energetické společenství” a souvisejících aspektů decentralizace ale brání rozvoji a modernizaci směrem k udržitelné, bezpečné a odolné energetice, která není závislá na fosilních palivech. 

A protože chceme transformaci energetiky urychlit, založili jsme počátkem roku 2022 Unii komunitní energetiky, kde vytváříme, sdružujeme a sdílíme know - how týkající se realizace energetických společenství. Věříme, že komunitní energetika bude pro starosty v příštích letech téma číslo jedna, proto jsme vytvořili stručný návod, jak ji využít k rozvoji měst a obcí.

Hlídáme financování obnovitelných zdrojů a klimatických opatření

Do modernizace a ozelenění energetiky dnes proudí bezprecedentní množství veřejných peněz, ať už prostřednictvím evropských fondů nebo českého státního rozpočtu. Jsme členy platformy nevládních organizací, která připomínkuje programy Modernizačního fondu přímo Státnímu fondu životního prostředí. Sledujeme a hlídáme přípravy výzev operačních programů a Národního plánu obnovy.

Emisní povolenky

Víte, že z emisních povolenek se platí dotace pro občany z programu Nová zelená úsporám? Naším cílem je, aby toto a podobná opatření měla k dispozici vždy dostatek financí, protože pomáhají občanům snížit svou energetickou náročnost a činí je více soběstačné a méně závislé na tržních cenách elektřiny. 

Usilujeme o to, aby se tzv. výnosy z aukcí emisních povolenek vynakládaly efektivně a na účely, které stanovila česká i evropská legislativa. Bojujeme proti bezplatnému přidělování povolenek a kompenzacím emisně náročným odvětvím. Takové úlevy a dotace podle auditů i dlouholetých zkušeností nevedou k modernizaci a snížení emisí, naopak udržují status quo nevýhodný pro lidi i životní prostředí.


Ze zpravodaje

Zobrazit všechny aktuality k tématu