Tisková zpráva

Nové měřítko úspěchu v podnikání. Česká republika má první certifikovanou B Corporation

Právní firma Frank Bold Advokáti získala jako první česká firma certifikát B Corp. Certifikát uděluje nezávislá nezisková organizace B Lab společnostem, které využívají podnikání k řešení společenských a ekologických problémů a splňují přísné standardy transparentnosti a odpovědnosti.

„Už přes dvacet let tu rozvíjíme organizaci, ve které lidé ráno vstávají do práce proto, aby mohli být užiteční jak klientům, tak i celé společnosti. Chtěli jsme tento model nějak pojmenovat mimo jiné proto, abychom mohli inspirovat další. Certifikace B Corporation má ve světě dobré jméno, je důvěryhodná a samotný proces certifikace byl pro nás přínosný,” vysvětluje důvody Pavel Franc, CEO Frank Bold.

B Corp se od běžné firmy liší v řadě ohledů. Frank Bold Advokáti mají například přísný etický kodex a neposkytují právní podporu aktivitám, které poškozují životní prostředí, nemluvě o korupci nebo praní špinavých peněz. Sami takovým aktivitám mnohokrát postavili u soudu. Hodnoty společnosti se promítají do strategického plánu v podobě měřitelných cílů.

K získání certifikátu musela společnost doložit i splnění řady ekologických kritérií, jako je přednostní využívání výrobků z lokálních a k přírodě šetrných zdrojů nebo nízká energetická náročnost kanceláří.

Společnost Frank Bold se zapojuje do řady iniciativ usilujících o omezení korupce, transparentní hospodaření veřejných institucí a zvýšení odpovědnosti firem za důsledky jejich činnosti. Stojí za projektem Rekonstrukce státu, který prosazuje devět protikorupčních zákonů, a za mezinárodní iniciativou Purpose of the Corporation. Ta prosazuje změny v systému řízení korporací tak, aby lépe bral v úvahu potřeby celé společnosti. Kromě toho Frank Bold předsedá Evropské koalici pro odpovědnost korporací, která usiluje o přísnější standardy odpovědnosti firem v oblastech lidských práv a životního prostředí. Frank Bold navíc svou expertízou podporuje řadu lokálních neziskových projektů s podobným zaměřením.

„Staráme se o víc, než jako firma nutně musíme, ale to podle mě vlastnost všech velkých hráčů: neřeší jen to, co jim přistane na talíři, ale sami si vybírají agendu. I my si vybíráme témata, která nás významem a časem přesahují. Chceme ukazovat, že podnikání a řešení celospolečenských problémů jde skloubit dohromady.” doplňuje Pavel Franc.

Certifikace B Corp se vztahuje na celou firmu, tedy na všechny produktové řady a oblasti aktivit. Certifikát může získat společnost libovolné právní formy, která získá nejméně 80 z 200 bodů v hodnocení mapujícím dopady její činnosti na okolí a životní prostředí. Hodnotí se, v jakém prostředí pracují její zaměstnanci, jakým způsobem jsou motivováni a zapojeni do rozhodování, jaký dopad má činnost firmy na obec, jak se firma zapojuje do společensky prospěšných projektů nebo třeba kdo jsou její dodavatelé. K dubnu roku 2016 bylo na světě více než 1 600 certifikovaných B Corporations ve 48 zemích.

Doplňující informace

 O firmě Frank Bold Advokáti

Frank Bold Advokáti je mezinárodní právní firma s kancelářemi v Brně, Praze, Ostravě, Krakově a Bruselu, člen konsorcia Frank Bold. V padesáti lidech obslouží více než 200 klientů ročně. Má největší tým na veřejné právo v České republice, působí v sektoru vědy, výzkumu a inovací, specializuje se na energetické právo a obnovitelné zdroje energie. Pomáhá firmám naplňovat a rozvíjet jejich vize. Frank Bold Advokáti propojují podnikání se společensky prospěšnými cíli, podporují projekt Rekonstrukce státu a bezplatně pomáhají lidem znát a využívat svá práva. Frank Bold je první certifikovanou B Corporation v České republice.